کلیدواژه‌ها = ایمنی
تعداد مقالات: 10
1. مدل‌سازی به منظور شناسایی و اولویت‌دهی قوس‌های قائم خطرناک از منظر ایمنی و تصادفات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1399

علیرضا ماهپور


2. اولویت بندی عوامل موثر بر ایمنی جاده های برون شهری با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1399

علی عبدی کردانی؛ زهرا مصدق؛ حمید بیگدلی راد


3. بررسی رهیافت های مناسب جهت افزایش ضریب ایمنی جریان های سواره و پیاده در شهر قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1399

علی اصغر عیسی لو


4. اولویت‌بندی عوامل موثر بر ایمنی جاده‌های برون شهری با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

دوره 17، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 33-44

علی عبدی؛ زهرا مصدق؛ حمید بیگدلی راد


5. تحلیل جامع روش‌های شناسایی نقاط پرتصادف براساس مطالعه میدانی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 81-95

فرشیدرضا حقیقی؛ اسمعیل کریمی مسکونی


6. ساخت مدل احتمال عبور دانش‌آموزان از عرض جاده‌های برون‌شهری

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 67-78

فرشیدرضا حقیقی؛ شهرام عباسی


7. ساخت مدل تصمیم به عبور دانش‌آموزان از عرض جاده‌های برون‌شهری

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 263-274

فرشیدرضا حقیقی؛ شهرام عباسی


10. برنامه ریزی راهبردی توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای کشور

دوره 4، شماره 4، زمستان 1386

مسعود طبیبی؛ محمد فتحیان؛ شهاب الدین موسوی اشکوری