کلیدواژه‌ها = ایمنی
اولویت بندی عوامل موثر بر ایمنی جاده های برون شهری با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1399

علی عبدی کردانی؛ زهرا مصدق؛ حمید بیگدلی راد


پیش‌بینی تصادفات ناشی از بی‌احتیاطی با بهره‌گیری از مدل رگرسیون دوجمله‌ای منفی (مطالعه موردی: بزرگراه‌های برون‌شهری استان همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1399

سید فرزین فائزی؛ محمدرضا الیاسی


تحلیل آماری و ارائه مدل پیش بینی تصادفات منجر به جرح و فوت عابرین پیاده در معابر روستایی گیلان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1399

ندا کامبوزیا؛ محمود عامری؛ سید محسن حسینیان


تحلیل و مقایسه ایمنی و قابلیت اعتماد سیستم های اینترلاکینگ کامپیوتری با افزونگی‌های مختلف به روش زنجیره های پیوسته زمان مارکوف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1400

10.22034/tri.2021.254855.2825

محمدعلی صندیدزاده؛ مسعود محمدکریمی


بررسی شدت تصادفات بر اساس جذب انرژی در فرآیند برخورد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.22034/tri.2022.311598.2968

محسن سنگین آبادی؛ محسن فلاح زواره؛ هادی صبوری


بررسی رهیافت‌های مناسب جهت افزایش ضریب ایمنی جریان‌های سواره و پیاده در شهر قم

دوره 19، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 141-162

10.22034/tri.2022.108384

مهسا مستقیم؛ شهاب الدین عیسی لو؛ اسماعیل پیری


ارزیابی و مدلسازی سرعت خودروها در ورود به تونل‌های دو طرفه برون شهری

دوره 18، شماره 2، تیر 1400، صفحه 59-70

10.22034/tri.2021.120001

آرش جهانتابی؛ محمود رضا کی منش؛ سید علی رضویان امرئی


تحلیل جامع روش‌های شناسایی نقاط پرتصادف براساس مطالعه میدانی

دوره 15، شماره 4، دی 1397، صفحه 81-95

فرشیدرضا حقیقی؛ اسمعیل کریمی مسکونی


ساخت مدل احتمال عبور دانش‌آموزان از عرض جاده‌های برون‌شهری

دوره 15، شماره 3، مهر 1397، صفحه 67-78

فرشیدرضا حقیقی؛ شهرام عباسی


ساخت مدل تصمیم به عبور دانش‌آموزان از عرض جاده‌های برون‌شهری

دوره 14، شماره 2، تیر 1396، صفحه 263-274

فرشیدرضا حقیقی؛ شهرام عباسی


برنامه ریزی راهبردی توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای کشور

دوره 4، شماره 4، بهمن 1386

مسعود طبیبی؛ محمد فتحیان؛ شهاب الدین موسوی اشکوری