کلیدواژه‌ها = مسیریابی
ارائه یک مدل چندهدفه جهت مکانیابی مراکز توزیع و مسیریابی خودروهای توزیع خون در شرایط بحران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1398

اسفندیار عطائی؛ رامین صادقیان؛ مریم حامدی


ارایه یک مدل چندهدفه یکپارچه برای مکانیابی- مسیریابی و موجودی تسهیلات امدادی با در نظر گرفتن چند مد حمل و نقل و تور پوششی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 خرداد 1399

اسفندیار عطائی؛ رامین صادقیان؛ مریم حامدی


بهبود پروتکل مسیریابی در شبکه‌های موردی بین خودرویی بر اساس چگالی و تحرک خودروها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.22034/tri.2022.306300.2958

عادل ابراهیمی؛ کیوان محبی


تأثیر تقاضای متغیر بر مسیریابی اتوبوس تندرو

دوره 10، شماره 2، مرداد 1392

محمود صفارزاده؛ امیر رضا ممدوحی؛ محمود صفارزاده


رهیافتی نوین در طراحی مسیر حمل ونقل اتوبوسهای شهری با استفاده از GIS

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1389

محمد سعدی مسگری؛ علی شیرزادی بابکان؛ علی شیرزادی بابکان


روش پوششی برای مسیریابی بهینه قطار سبک شهری(LRT)

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1385

اسماعیل آیتی؛ محمد باقری


تعیین کریدور اولیه شریانهای حمل و نقل زمینی براساس محدودیت های نقاط اجباری و مناطق ممنوعه

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1385

محمود صفارزاده؛ عباس راد؛ محمود صفارزاده؛ امین میرزا بروجردیان