کلیدواژه‌ها = حرکت قطار
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی دینامیک حرکت قطار در راه آهن شهری

دوره 4، شماره 2، تابستان 1386

محمد علی صندیدزاده؛ شیرین صفرخانی تبریزی؛ احمد میرآبادی