موضوعات = الگوریتمهای فرا ابتکاری(مورچگان- ژنتیک - شیبه سازی جستجوی ممنوع)
تعداد مقالات: 3
1. ارائه روشی ابتکاری در حل مسائل برنامه‌ریزی نگهداری و ترمیم راه‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

وحید خلیفه؛ نوید ندیمی؛ امیرحسین زارع میرحسینی


2. بررسی عملکرد الگوریتم ژنتیک فازی و شبکه عصبی در بهینه سازی سیستم پایش سلامت سازه ای پل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1398

مهران غلامی؛ سعید جهان؛ زهرا گواشیری


3. تأثیر بکارگیری الگوریتم جستجوی ممنوعه در سرعت دستیابی به پروفیل سرعت بهینه حرکت قطار (به منظور کاهش مصرف انرژی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1399

محمدعلی صندیدزاده؛ فرزاد سلیمانی؛ مریم عسکریان ابیانه