موضوعات = ترافیک
ارزیابی عملکرد ترافیکی تغییرخط وسایل نقلیه قبل و پس از گردش به راست در تقاطع‌های چراغدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1397

امیرمسعود رحیمی؛ محمود اکبرزاده؛ احمد اکبرزاده؛ آرش مظاهری


شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر انتخاب مسیر دوچرخه‌سواری با هدف بهبود ترافیک شهری (مطالعه موردی: منطقه 10 شهر تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1400

10.22034/tri.2021.260528.2842

حمید شیرمحمدی؛ فرزاد رحیمی؛ فرهاد حدادی


مدیریت جریان ترافیک هوایی پروازهای ورودی با رویکردMOGWO و NSGAII (مطالعه موردی: فرودگاه بین المللی مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401

10.22034/tri.2022.296330.2930

هوشنگ تقی زاده؛ منیژه تیموری؛ جعفر پور محمود؛ مرتضی هنرمند عظیمی


برنامه‌ریزی جهت بهبود مدیریت شهری با شبیه‌سازی ترافیک در بندر امام خمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

10.22034/tri.2022.245260.2804

مریم پورنصیر؛ علیرضا سالک


ارزیابی عملکرد سیستم کنترل تطبیقی اسکتس در حالت شناسایی ترافیک به صورت غیر خط مبنا و ارائه رویکردی جهت اصلاح آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1401

10.22034/tri.2022.344342.3044

علیرضا اسلامی؛ محمدرضا سلطانی؛ افشین شریعت مهیمنی


کنترل هوشمند ترافیک بر مبنای مدل ترکیبی منطق فازی و یادگیری تقویتی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 135-158

10.22034/tri.2022.309743.2964

نسیم قاسمی؛ علی صفوی؛ حمیدرضا صارمی؛ علی عسگری


به‌کارگیری توابع چگالی و طول صف در مدل های تخصیص پویای میان‌نگر

دوره 19، شماره 4، آبان 1401، صفحه 15-32

10.22034/tri.2021.277267.2884

شهریار افندی زاده؛ نوید کلانتری؛ محمد فلاح