موضوعات = حمل و نقل - برنامه ریزی
بررسی و تحلیل موانع سیاسی- مدیریتی توسعه حمل‌ونقل عمومی در کلان‌شهر اهواز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

مجید گودرزی؛ محمد علی فیروزی؛ امید سعیدی


شناسایی عوامل پنهان موثر بر پذیرش قیمت‌گذاری تراکم: نمونه موردی طرح قیمت‌گذاری دوره مبنای تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1399

امیر رضا ممدوحی


ارایه مدل تولید و جذب سفر خانه مبنای شغلی با رویکرد رگرسیون وزنی مکانی ( نمونه موردی شهر زنجان )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

10.22034/tri.2021.222483.2740

غلامعلی بهزادی؛ دانیال اردشیر لاریجانی؛ رضا بهزاد


طراحی مدل زمانبندی حرکت قطار برای حداقل‌سازی زمان سفر مسافر با درنظر گرفتن عدم قطعیت (مطالعه موردی: متروی تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1400

10.22034/tri.2021.259577.2841

زینب حاجی زمانی؛ حامد آشنایی؛ هادی صاحبی


استراتژی کنترلی توقف اتوبوس‌ها در تمام ایستگاه‌های افق زمانی در شرایط امکان سبقت و عدم امکان سبقت برای اتوبوس‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 شهریور 1401

10.22034/tri.2022.334603.3030

مسعود میرزایی؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی


اولویت‌بندی توسعه معابر شهری بر اساس اهمیت در تخلیه اضطراری، موردپژوهی شهر بوشهر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22034/tri.2023.337262.3034

آرش آروین؛ میثم اکبرزاده؛ پوریا حاجیان


مطالعه تطبیقی مدل‌های تخصیص ترافیک تصادفی لوجیت- مبنا

دوره 19، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 89-110

10.22034/tri.2021.278334.2886

هادی قلی؛ امیر رضا ممدوحی؛ عباس بابازاده


تحلیل ناهمگنی رفتار انتخاب وسیله با استفاده از مدل کلاس پنهان

دوره 18، شماره 3، مهر 1400، صفحه 61-74

10.22034/tri.2021.115402

حمید رضائی؛ الناز ایران نژاد؛ امیر رضا ممدوحی


مدل‌سازی یکپارچه حمل‌ونقل و کاربری زمین با استفاده از روش‌های شبیه‌سازی (مطالعه موردی: شهر قم)

دوره 18، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 95-112

10.22034/tri.2021.118089

شهریار افندی زاده؛ محمود احمدی نژاد؛ نوید کلانتری؛ علیرضا نجفی نژاد