موضوعات = حمل و نقل جاده ای
تعداد مقالات: 2
1. اثر بازگشتی مستقیم انرژی در حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای مسافر در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1397

حمیده شیخ شعاعی؛ مجتبی بهمنی؛ علیرضا شکیبایی


2. تأثیر افزودن پوزولان های مختلف بر خصوصیات مکانیکی و جذب آب روسازی بتنی متخلخل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1397

قاسم پاچیده؛ مجید قلهکی؛ امین مشتاق