موضوعات = زیرساختهای حمل و نقل -ژئوتکنیک
تاثیر اسیدیته محیط بر مشخصات مکانیکی و حجمی خاک رس تورمی بستر روسازی راه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1398

سعید غفارپور جهرمی؛ اشکان نوری


تحلیل ظرفیت باربری شمع‌های دریایی در خلیج فارس با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ مخروط و بررسی اثر زمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مرداد 1400

10.22034/tri.2021.284453.2904

امیرحسین شمشیرگران؛ بابک ابراهیمیان


مقایسه مدول برجهندگی خاک طبیعی و اصلاح‌شده با آهک به عنوان اساس و زیراساس

دوره 20، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-22

10.22034/tri.2022.366118.3090

عطا آقایی آرایی؛ محمود قضاوی؛ فرشاد لشنی زند


بررسی پتانسیل روانگرایی ماسه تثبیت شده با افزودنی سیمان

دوره 19، شماره 4، آبان 1401، صفحه 257-266

10.22034/tri.2021.274058.2874

حمزه حیات پور؛ احمدرضا مظاهری؛ مجتبی حسینی