تعداد مقالات: 589
2. مدل ریاضی تصادفات جاده‌های دوخطه برون‌شهری استان بوشهر با توجه به ویژگیهای رویه راه

دوره 2، شماره 1، بهار 1384

محمود عامری؛ شمس نوبخت؛ غلامعلی شفابخش؛ محمود ملکوتی


3. ارائه مدل فنی- اقتصادی انتخاب قطار سریع‌ بین شهری در ایران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1384

محمود صفارزاده؛ صمد افکار؛ محمود صفارزاده


4. تاثیر حرکات شناورها در انتخاب مسیر حمل و نقل دریایی

دوره 2، شماره 3، بهار 1384

روزبه پناهی؛ محمد سعید سیف


5. افزایش ایمنی پل ها در برابر زلزله به کمک جداسازی لرزه‌ای

دوره 2، شماره 4، زمستان 1384

سیّد مهدی زهرایی؛ محمّد مهدی محمّدی


6. روش پوششی برای مسیریابی بهینه قطار سبک شهری(LRT)

دوره 3، شماره 1، بهار 1385

اسماعیل آیتی؛ محمد باقری


8. تأثیر عمل‌آوری بر خواص بتن‌های غلتکی روسازی راه، با و بدون دوده‌ سیلیس

دوره 3، شماره 3، بهار 1385

منصور فخری؛ علیرضا باقری؛ علیرضا باقری؛ مجتبی محمودیان


9. طراحی مدل ایمنی مبادی ورودی شهرها

دوره 3، شماره 4، زمستان 1385

شهریار افندی زاده؛ مهندس رضا گلشن خواص


10. ارزیابی عملکرد لرزه ای پل سفید اهواز و روش بهسازی آن

دوره 4، شماره 1، بهار 1386

علیرضا رهایی؛ سید رسول میرقادری؛ امیر حجت


12. ارتباط عوامل ترافیکی با غلظت سرب و کادمیوم در خاک حاشیه خیابان‌های شهری

دوره 4، شماره 3، بهار 1386

امیر تائبی؛ سعید سامانی مجد؛ سید مهدی ابطحی


14. محاسبه هزینه های آسیب به وسایل نقلیه در تصادفات جاده ای ایران در سال 1383

دوره 5، شماره 1، بهار 1387

اسماعیل آیتی؛ فرامرز قدیریان؛ محمدرضا احدی؛ محمدرضا احدی


15. تأثیر نمک‌پاشی زمستانی بر مقاومت لغزشی سطح جاده‌ها

دوره 5، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 187-193

محمدرضا سلیمانی کرمانی


24. ارزیابی اثرات زلزله های نزدیک گسل بر روی آسیب پذیری پل های بزرگراهی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1389

سید محمد مهدی زمردیان؛ تاجیک داوودی