ارایه روش حلی بر مبنای الگوریتم ژنتیک برای مسئله یکپارچه انتخاب و زمان‌بندی پروژه‌های سرمایه‌گذاری حمل و نقل

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-22

سید محمدرضا حسینی‌نسب؛ سید نادر شتاب بوشهری؛ رقیه خرمنی نودهی


بررسی ضریب اطمینان روش اشمرتمن در پایداری شیروانی‌های مسلح با ژئو‌تکستایل

دوره 13، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 1-9

حسین غیاثیان؛ احمد رجبیان؛ سپیده جعفری


ارزیابی روش‌های کاهش ارتعاشات ناشی از خطوط مترو بر سازه‌های سطحی

دوره 13، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-13

محمد حاجی محمدی؛ رضا پورحسینی؛ محمدحسن بازیار


مدل‌سازی تأخیر وسایل‌نقلیه در مناطق عملیاتی با استفاده از شبیه‌سازی نرم‌افزاری در راه‌های دوخطه آزادراهی

دوره 14، شماره 3، آذر 1396، صفحه 1-8

محمدرضا احدی؛ آرسام صلاحی مقدم؛ پیمان غلامین؛ مهدی نصرالهی


مدل ترکیبی مکان‌یابی بنادر خشک و تحلیل پوششی داده‌ها در شبکه‌های حمل ترکیبی کالا

دوره 15، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-18

سید سینا مهری؛ امیرعباس رصافی؛ حسین حق شناس


قابلیت رادار نفوذی زمین در شناخت خرابی ناشی از رطوبت در لایه های مخلوط آسفالتی

دوره 15، شماره 2، تیر 1397، صفحه 1-14

حسن زیاری؛ محمود رضا کی منش؛ کیوان کیانفر


ارایه مدل پیش بینی شدت تصادفات وسایل نقلیه با استفاده از داده‌های تصادفات (مطالعه موردی محور بابل-گنج افروز)

دوره 16، شماره 4، دی 1398، صفحه 1-14

رضوان باباگلی؛ علیرضا عاملی؛ علی اصغر غلامرضاتبار؛ علی پایدار


اولویت‌بندی المان‌های فرودگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره) جهت ارتقاء به فرودگاه کلاس-جهانی

دوره 17، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-14

تینا سادات معین الدینی؛ علی عبدی؛ علیرضا سرکار


بررسی اندرکنش طولی خط و پل

دوره 18، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-12

10.22034/tri.2021.138276

سعیده باکری؛ سعید محمدزاده


ارایه مدلی برای مکان‌یابی بهینه دوربینهای کنترل‌سرعت در راه‌ها

دوره 14، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 68-80

بابک میربهاء؛ سیدمهرداد حسینی


تأثیر نمک‌پاشی زمستانی بر مقاومت لغزشی سطح جاده‌ها

دوره 5، شماره 2، مرداد 1387، صفحه 187-193

محمدرضا سلیمانی کرمانی


بررسی آزمایشگاهی رفتار فیزیکی و مکانیکی مخلوط‌های آسفالتی اصلاح شده با مصالح سنگی سرباره‌ای

دوره 14، شماره 2، تیر 1396، صفحه 227-238

منصور فخری؛ امین احمدی؛ رضا علی نسب؛ محمد کریمی گوغری