تعداد مقالات: 604
230. رهیافتی نوین در طراحی مسیر حمل ونقل اتوبوسهای شهری با استفاده از GIS

دوره 7، شماره 1، بهار 1389

محمد سعدی مسگری؛ علی شیرزادی بابکان؛ علی شیرزادی بابکان


231. پیش بینی تأخیر قطارهای مسافری با استفاده از شبکه های عصبی

دوره 7، شماره 3، بهار 1389

محمد مهدی خوشرفتار؛ سید مسعود سید آبادی


235. ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر افزودنی بنتونیت بر خواص عملکردی مخلوط آسفالتی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1392

رضوان باباگلی؛ حبیب شهریاری هولاسو؛ رضوان باباگلی


236. ارزیابی استفاده از مدل فعالیت‌-مبنا در قیاس با مدل سفر-‌مبنا برای برآورد تقاضای سفر کلان‌شهر تهران

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 63-72

محمد مهدی یعقوبی؛ امیر عباس رصافی؛ حمید میرزاحسین


238. تعیین حداقل ضخامت روسازی دال‌خط راه آهن به کمک روش AASHTO

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 69-85

امین خواجه دزفولی


239. تخمین و پیش بینی ترافیک هوایی در کل دنیا

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 71-90

مریم کشاورزیان


241. بررسی منحنی زیست محیطی کوزنتس در بخش حمل‌ونقل جاده‌ای کشور با استفاده از روش ARDL

دوره 16، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 75-86

پریسا بازدار اردبیلی؛ پیمان پژمان زاد


242. بررسی سوانح دریایی شناورها در محدوده‌ی دریایی اروند با استفاده از روش درون‌یابی معکوس فاصله (IDW) در محیط (GIS)

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 77-89

سید کاظم موسوی جرف؛ عامر کعبی؛ سید ناصر سعیدی؛ دامون رزمجویی


243. تعیین مدل فاصله بهینه عبورگاه‌ها در راه‌های یک خطه دو طرفه مجهز به سیستم‌های حمل و نقل هوشمند

دوره 15، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 77-92

امین میرزا بروجردیان؛ علیرضا محبوبیان‌فرد


244. شناسایی عوامل مؤثر در طراحی تعرفه‌های بندر

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 79-91

کسری پورکرمانی؛ امیر شریفی


245. تعیین و اولویت‌بندی مؤلفه‌های مؤثر بر تقاضای حمل‌ونقل هوایی داخلی از دیدگاه مسافرین

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 81-93

مجتبی مرادی؛ محمدمهدی خبیری؛ محمدصابر فلاح نژاد


246. تحلیل جامع روش‌های شناسایی نقاط پرتصادف براساس مطالعه میدانی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 81-95

فرشیدرضا حقیقی؛ اسمعیل کریمی مسکونی


248. بهینه‌سازی دوهدفه زمانبندی حرکت قطارها و تخصیص لکوموتیو

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 85-96

مسعود یقینی؛ عباس احمدپور