تعداد مقالات: 544
28. تأثیر تقاضای متغیر بر مسیریابی اتوبوس تندرو

دوره 10، شماره 2، تابستان 1392

محمود صفارزاده؛ امیر رضا ممدوحی؛ محمود صفارزاده


35. تحلیل افزایشی نسبت سود به هزینه در مکانیابی بنادر خشک در ایران

دوره 12، شماره 3، بهار 1394

الهام براتی؛ الهام براتی


36. ارزیابی تاثیر الیاف شیشه بر عمر خستگی رویه های آسفالتی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1394

محمود عامری؛ فرزین فائزی


37. تست

دوره 1، شماره 1، زمستان 1383


41. ارایه روش حلی بر مبنای الگوریتم ژنتیک برای مسئله یکپارچه انتخاب و زمان‌بندی پروژه‌های سرمایه‌گذاری حمل و نقل

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-22

سید محمدرضا حسینی‌نسب؛ سید نادر شتاب بوشهری؛ رقیه خرمنی نودهی


42. بررسی ضریب اطمینان روش اشمرتمن در پایداری شیروانی‌های مسلح با ژئو‌تکستایل

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-9

حسین غیاثیان؛ احمد رجبیان؛ سپیده جعفری


43. ارزیابی روش‌های کاهش ارتعاشات ناشی از خطوط مترو بر سازه‌های سطحی

دوره 13، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-13

محمد حاجی محمدی؛ رضا پورحسینی؛ محمدحسن بازیار


44. ارایه مدلی برای مکان‌یابی بهینه دوربینهای کنترل‌سرعت در راه‌ها

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 68-80

بابک میربهاء؛ سیدمهرداد حسینی


45. بررسی آزمایشگاهی رفتار فیزیکی و مکانیکی مخلوط‌های آسفالتی اصلاح شده با مصالح سنگی سرباره‌ای

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 227-238

منصور فخری؛ امین احمدی؛ رضا علی نسب؛ محمد کریمی گوغری


46. مدل‌سازی تأخیر وسایل‌نقلیه در مناطق عملیاتی با استفاده از شبیه‌سازی نرم‌افزاری در راه‌های دوخطه آزادراهی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-8

محمدرضا احدی؛ آرسام صلاحی مقدم؛ پیمان غلامین؛ مهدی نصرالهی


48. مدل ترکیبی مکان‌یابی بنادر خشک و تحلیل پوششی داده‌ها در شبکه‌های حمل ترکیبی کالا

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 1-18

سید سینا مهری؛ امیرعباس رصافی؛ حسین حق شناس


49. قابلیت رادار نفوذی زمین در شناخت خرابی ناشی از رطوبت در لایه های مخلوط آسفالتی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 1-14

حسن زیاری؛ محمود رضا کی منش؛ کیوان کیانفر