تعداد مقالات: 604
26. تأثیر عمل‌آوری بر خواص بتن‌های غلتکی روسازی راه، با و بدون دوده‌ سیلیس

دوره 3، شماره 3، بهار 1385

منصور فخری؛ علیرضا باقری؛ علیرضا باقری؛ مجتبی محمودیان


27. طراحی مدل ایمنی مبادی ورودی شهرها

دوره 3، شماره 4، زمستان 1385

شهریار افندی زاده؛ مهندس رضا گلشن خواص


28. ارزیابی عملکرد لرزه ای پل سفید اهواز و روش بهسازی آن

دوره 4، شماره 1، بهار 1386

علیرضا رهایی؛ سید رسول میرقادری؛ امیر حجت


30. ارتباط عوامل ترافیکی با غلظت سرب و کادمیوم در خاک حاشیه خیابان‌های شهری

دوره 4، شماره 3، بهار 1386

امیر تائبی؛ سعید سامانی مجد؛ سید مهدی ابطحی


32. محاسبه هزینه های آسیب به وسایل نقلیه در تصادفات جاده ای ایران در سال 1383

دوره 5، شماره 1، بهار 1387

اسماعیل آیتی؛ فرامرز قدیریان؛ محمدرضا احدی؛ محمدرضا احدی


41. ارزیابی اثرات زلزله های نزدیک گسل بر روی آسیب پذیری پل های بزرگراهی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1389

سید محمد مهدی زمردیان؛ تاجیک داوودی


45. تأثیر تقاضای متغیر بر مسیریابی اتوبوس تندرو

دوره 10، شماره 2، تابستان 1392

محمود صفارزاده؛ امیر رضا ممدوحی؛ محمود صفارزاده