تعداد مقالات: 544
56. مقایسه نتایج روشهای مختلف برآورد ارزش زمان سفر(VOT)

دوره 2، شماره 1، بهار 1384

جلیل شاهی‏؛ حامد آهنگری


58. مدل مکانیابی فرودگاه به روش جایگشت

دوره 2، شماره 3، بهار 1384

محمود صفارزاده؛ هیوا ژولیده؛ محمود صفارزاده؛ امین میرزا بروجردیان


60. مدل‌سازی شدت تصادفات موتورسیکلت در شهر تهران

دوره 3، شماره 1، بهار 1385

جلیل شاهی؛ محمود احمدی نژاد؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ دانشگاه علم و صنعت ایران


61. شناسایی سیستم و ارزیابی دینامیکی آزمایشگاهی تیر‌های بتنی خسارت دیده در پل‌ها

دوره 3، شماره 2، تابستان 1385

فرهاد دانشجو؛ علیرضا قاری قرآن؛ علیرضا قاری قرآن


63. بررسی رفتار لرزه ای دیواره های رسی مسلح در راهسازی به کمک روش اجزای محدود

دوره 3، شماره 4، زمستان 1385

مهراب جسمانی؛ سید مجدالدین میرحسینی؛ بابک بهرامی سربندی


66. بررسی آزمایشگاهی تأثیر دمای اختلاط مصالح خرده آسفالت بر برخی معیارهای مقاومتی مخلوط بتن آسفالتی گرم

دوره 4، شماره 3، بهار 1386

محمود عامری؛ آرمین جراحی؛ آرمین جراحی؛ احمد منصوریان؛ احمد منصوریان


67. استفاده از روش بیز در برآورد مخاطره مناطق در محور های همسان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1386

محمود صفارزاده؛ هادی گنجی زهرایی؛ هادی گنجی زهرایی؛ امین میرزا بروجردیان