تعداد مقالات: 604
52. تحلیل افزایشی نسبت سود به هزینه در مکانیابی بنادر خشک در ایران

دوره 12، شماره 3، بهار 1394

الهام براتی؛ الهام براتی


53. ارزیابی تاثیر الیاف شیشه بر عمر خستگی رویه های آسفالتی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1394

محمود عامری؛ فرزین فائزی


54. تست

دوره 1، شماره 1، زمستان 1383


60. بررسی عددی رشد ترک بر پایه ضرایب شدت تنش در اثر بارگذاری چرخ هواپیما در روسازی آسفالتی فرودگاه

دوره 13، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 14-30

محمدجواد اخوان بهابادی؛ محمدمهدی خبیری؛ علیرضا فتوحی فیروزآبادی


61. مدلسازی عمق شیارشدگی آسفالت با استفاده از نتایج آزمایش خزش دینامیکی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 15-33

حسن دیواندری؛ سیدفرهاد سادات خلردی


62. ارزیابی تأثیر دسترسی‌ها بر عملکرد و ایمنی راه‌های بین‌شهری

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 15-31

امیرمسعود رحیمی؛ علی مرادی‌مددلو؛ آرش مظاهری


64. ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر سرباره فولاد بر خصوصیات خستگی مخلوط‌های آسفالتی گرم

دوره 17، شماره 1، بهار 1399، صفحه 15-26

سیدروح اله معافی مدنی؛ امین چوبدار؛ علیرضا عاملی


65. ارزیابی تأثیر میزان کاربرد تابلوهای راهنمایی و رانندگی در درک آنها توسط رانندگان ایرانی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 17-28

امیرمسعود رحیمی؛ رضا محمدزاده‌جمالیان؛ علی مدقالچی


66. ارزیابی مقاومت شیارشدگی و خستگی قیرلاستیکی ترکیب‌شده با قیر بازیابی شده

دوره 16، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 17-29

شاهین شعبانی؛ رضا افرا؛ مجید قاسمی؛ داوود میرزایی


67. ارایه‌ روشی شاخص مبنا برای ارزیابی پایداری اقتصادی حمل‌ونقل

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 19-31

ایمان مهدی نیا؛ میقات‌ حبیبیان؛ غلامرضا شیرازیان


68. ارزیابی مشخصات برشی نوسانی بین روکش و روسازی قدیمی

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 19-27

علیرضا نوری؛ فریدون مقدس نژاد؛ علی خدایی


69. ارایه‌ی یک مدل مکان‌یابی دوهدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته سبز

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 20-32

محمد طلایی؛ بابک فرهنگ مقدم؛ میر سامان پیشوایی؛ علی بزرگی امیری


70. ارایه مدل سرعت موج شوک در امواج گلوگاهی

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 21-28

سید فرزین فائزی؛ فاطمه شاه حسینی


75. مقایسه نتایج روشهای مختلف برآورد ارزش زمان سفر(VOT)

دوره 2، شماره 1، بهار 1384

جلیل شاهی‏؛ حامد آهنگری