تعداد مقالات: 544
79. مدلسازی توزیع سرفاصله زمانی وسایل نقلیه در شرایط روز و شب تحت جریان سنگین ترافیک

دوره 9، شماره 2، تابستان 1391

سید مهدی ابطحی؛ حسین حق شناس؛ حسین حق شناس


80. یک روش بهینه سازی فرا ابتکاری برای حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت‌دار

دوره 9، شماره 3، بهار 1391

مجید یوسفی خوشبخت؛ مجید یوسفی خوشبخت؛ محمد صدیق پور؛ محمد صدیق پور


81. توسعه مدل عددی دو بعدی در پلان به منظور بررسی شکل دیوار هدایت آب پلها

دوره 9، شماره 4، زمستان 1391

فواد کیلانه ئی؛ فواد کیلانه ئی؛ مسعود منتظری نمین


82. تاثیر کانی ساخت مصالح رسی در بازده طرح تثبیت بستر روسازی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1392

حمیدرضا اکبری؛ گیتا گرکانی


83. تحلیل اجزاء محدود مکانیک شکست و مکانیک تماس چرخ و ریل

دوره 10، شماره 3، بهار 1392

سید یوسف احمدی بروغنی


84. بهره‌وری در بخش حمل‌ونقل با استفاده از رهیافت کالمن فیلتر

دوره 10، شماره 4، زمستان 1392

میرحسین موسوی؛ پیمان پژمان زاد


85. تاثیر فضاهای خالی بالاستی روی پاسخ های دینامیکی تراورس های بتنی

دوره 11، شماره 1، بهار 1393

علی منصور خاکی؛ ارسلان صالحی کلام؛ ارسلان صالحی کلام


86. برآورد قیمت سایه ای آلاینده های زیست محیطی CO2، NOx و SO2 در بخش حمل و نقل

دوره 11، شماره 2، تابستان 1393

میرحسین موسوی؛ عباس شاکری


91. بررسی عددی رشد ترک بر پایه ضرایب شدت تنش در اثر بارگذاری چرخ هواپیما در روسازی آسفالتی فرودگاه

دوره 13، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 14-30

محمدجواد اخوان بهابادی؛ محمدمهدی خبیری؛ علیرضا فتوحی فیروزآبادی


92. ارایه‌ی یک مدل مکان‌یابی دوهدفه برای طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته سبز

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 20-32

محمد طلایی؛ بابک فرهنگ مقدم؛ میر سامان پیشوایی؛ علی بزرگی امیری


96. ارایه‌ روشی شاخص مبنا برای ارزیابی پایداری اقتصادی حمل‌ونقل

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 19-31

ایمان مهدی نیا؛ میقات‌ حبیبیان؛ غلامرضا شیرازیان


97. ارزیابی مشخصات برشی نوسانی بین روکش و روسازی قدیمی

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 19-27

علیرضا نوری؛ فریدون مقدس نژاد؛ علی خدایی


98. مدلسازی عمق شیارشدگی آسفالت با استفاده از نتایج آزمایش خزش دینامیکی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 15-33

حسن دیواندری؛ سیدفرهاد سادات خلردی


99. ارزیابی تأثیر دسترسی‌ها بر عملکرد و ایمنی راه‌های بین‌شهری

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 15-31

امیرمسعود رحیمی؛ علی مرادی‌مددلو؛ آرش مظاهری


100. ارزیابی تأثیر میزان کاربرد تابلوهای راهنمایی و رانندگی در درک آنها توسط رانندگان ایرانی

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 17-28

امیرمسعود رحیمی؛ رضا محمدزاده‌جمالیان؛ علی مدقالچی