تعداد مقالات: 604
77. مدل مکانیابی فرودگاه به روش جایگشت

دوره 2، شماره 3، بهار 1384

محمود صفارزاده؛ هیوا ژولیده؛ محمود صفارزاده؛ امین میرزا بروجردیان


79. مدل‌سازی شدت تصادفات موتورسیکلت در شهر تهران

دوره 3، شماره 1، بهار 1385

جلیل شاهی؛ محمود احمدی نژاد؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی؛ دانشگاه علم و صنعت ایران


80. شناسایی سیستم و ارزیابی دینامیکی آزمایشگاهی تیر‌های بتنی خسارت دیده در پل‌ها

دوره 3، شماره 2، تابستان 1385

فرهاد دانشجو؛ علیرضا قاری قرآن؛ علیرضا قاری قرآن


82. بررسی رفتار لرزه ای دیواره های رسی مسلح در راهسازی به کمک روش اجزای محدود

دوره 3، شماره 4، زمستان 1385

مهراب جسمانی؛ سید مجدالدین میرحسینی؛ بابک بهرامی سربندی


85. بررسی آزمایشگاهی تأثیر دمای اختلاط مصالح خرده آسفالت بر برخی معیارهای مقاومتی مخلوط بتن آسفالتی گرم

دوره 4، شماره 3، بهار 1386

محمود عامری؛ آرمین جراحی؛ آرمین جراحی؛ احمد منصوریان؛ احمد منصوریان


86. استفاده از روش بیز در برآورد مخاطره مناطق در محور های همسان

دوره 4، شماره 4، زمستان 1386

محمود صفارزاده؛ هادی گنجی زهرایی؛ هادی گنجی زهرایی؛ امین میرزا بروجردیان


98. مدلسازی توزیع سرفاصله زمانی وسایل نقلیه در شرایط روز و شب تحت جریان سنگین ترافیک

دوره 9، شماره 2، تابستان 1391

سید مهدی ابطحی؛ حسین حق شناس؛ حسین حق شناس


99. یک روش بهینه سازی فرا ابتکاری برای حل مسئله مسیریابی وسیله نقلیه ظرفیت‌دار

دوره 9، شماره 3، بهار 1391

مجید یوسفی خوشبخت؛ مجید یوسفی خوشبخت؛ محمد صدیق پور؛ محمد صدیق پور


100. توسعه مدل عددی دو بعدی در پلان به منظور بررسی شکل دیوار هدایت آب پلها

دوره 9، شماره 4، زمستان 1391

فواد کیلانه ئی؛ فواد کیلانه ئی؛ مسعود منتظری نمین