تعداد مقالات: 544
101. ارایه مدل سرعت موج شوک در امواج گلوگاهی

دوره 16، شماره 1، بهار 1398، صفحه 21-28

سید فرزین فائزی؛ فاطمه شاه حسینی


102. ارزیابی مقاومت شیارشدگی و خستگی قیرلاستیکی ترکیب‌شده با قیر بازیابی شده

دوره 16، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 17-29

شاهین شعبانی؛ رضا افرا؛ مجید قاسمی؛ داوود میرزایی


106. بررسی توزیع مکانی و زمانی یخبندان در ایران و نقش آن در حمل و نقل جاده ای

دوره 2، شماره 2، تابستان 1384

غلامعلی کمالی؛ مجید حبیبی نوخندان


108. ارزیابی و پردازش تابع احتمال توزیع تأخیر در تقاطع های چراغدار

دوره 2، شماره 4، زمستان 1384

حبیب‌ا... نصیری؛ روزبه محقق‌زاده


109. کنترل کیفی بازیافت مقاومت لغزشی سنگدانه ها

دوره 3، شماره 1، بهار 1385

محمدرضا سلیمانی کرمانی


110. ارائه مدلی برای مدیریت روسازی راه در سطح پروژه به روش تحلیل سلسله مراتبی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1385

محمود صفارزاده؛ امیر کاووسی؛ محمود صفارزاده؛ محمد باقری ساری


112. تعیین اثر بافت درشت و سنگدانه در مقدار مقاومت لغزشی رویه های بتنی

دوره 3، شماره 4، زمستان 1385

ابوالفضل حسنی؛ جواد سوداگری؛ سید روح اله معافی مدنی


113. الگوی فرآیندی معماری منطقه ای سیستم های هوشمند حمل و نقل (مورد کاوی: محور کرج-چالوس)

دوره 4، شماره 1، بهار 1386

محمود صفارزاده؛ بابک میربهاء؛ بابک میربهاء؛ محمود صفارزاده


114. ارتقاء ارزش صیقل پذیری (PSV)سنگدانه ها

دوره 4، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 121-129

محمدرضا سلیمانی کرمانی


115. مدل پیش بینی تصادفات در قوسهای واقع در راه های دو خطه برون شهری

دوره 4، شماره 3، بهار 1386

محمود صفارزاده؛ اکبر آذرمی؛ محمود صفارزاده؛ شاهین شعبانی


116. برنامه ریزی راهبردی توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای کشور

دوره 4، شماره 4، زمستان 1386

مسعود طبیبی؛ محمد فتحیان؛ شهاب الدین موسوی اشکوری


120. مدل‌سازی وضعیت ایمنی گذرگاه همسطح به کمک مهندسی ریسک

دوره 5، شماره 1، بهار 1387

محسن پور سید آقایی؛ ایرج مهدوی؛ میرنصر عدالت حقی