تعداد مقالات: 604
101. تاثیر کانی ساخت مصالح رسی در بازده طرح تثبیت بستر روسازی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1392

حمیدرضا اکبری؛ گیتا گرکانی


102. تحلیل اجزاء محدود مکانیک شکست و مکانیک تماس چرخ و ریل

دوره 10، شماره 3، بهار 1392

سید یوسف احمدی بروغنی


103. بهره‌وری در بخش حمل‌ونقل با استفاده از رهیافت کالمن فیلتر

دوره 10، شماره 4، زمستان 1392

میرحسین موسوی؛ پیمان پژمان زاد


104. تاثیر فضاهای خالی بالاستی روی پاسخ های دینامیکی تراورس های بتنی

دوره 11، شماره 1، بهار 1393

علی منصور خاکی؛ ارسلان صالحی کلام؛ ارسلان صالحی کلام


105. برآورد قیمت سایه ای آلاینده های زیست محیطی CO2، NOx و SO2 در بخش حمل و نقل

دوره 11، شماره 2، تابستان 1393

میرحسین موسوی؛ عباس شاکری


108. بررسی آزمایشگاهی عملکرد بلندمدت مخلوط‌های آسفالتی گرم حاوی سرباره فولاد و تراشه آسفالتی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 23-38

امین احمدی؛ منصور فخری؛ علیرضا عاملی؛ مصطفی آدرسی


109. ارزیابی استفاده از انواع تقاطع‌های غیرمتعارف به منظور بهبود جریان ترافیک در راه‌های شریانی‌ برون شهری

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 26-42

امیرمسعود رحیمی؛ سیدرامتین باقری؛ رضا شهنی ‌دزفولیان؛ آرش مظاهری


114. تعیین عرض و چیدمان بهینه ژئوگرید ها در کوله خاک مسلح

دوره 13، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 31-41

رامین رئیسی؛ مسعود اولی پور


116. نظام حمایتی اقتصادی از مسافران در حمل و نقل هوایی در فرض تأخیر و لغو

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 32-53

راحله سید مرتضی حسینی؛ سید علی خزائی؛ میلاد سلطانی


117. شناسایی مکان‌های پرتصادف جاده‌ای با استفاده از روش تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها و تحلیل سلسله مراتبی (AHP/DEA)

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 33-45

شهریار افندی‌زاده؛ علی توکلی کاشانی؛ یاسر تقی‌زاده


118. بررسی اثر رزین‌های اپوکسی بر حساسیت رطوبت مخلوط‌های آسفالتی با اندازه‌گیری انرژی آزاد سطحی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 33-52

حسین بهمنی؛ حامد خانی سانیج؛ محسن خواجه امینیان؛ مسعود نعمت الهی


120. بررسی تقاضای لرزه‌ای جابه جایی پس ماند پل‌های تک ستونه بتنی با المانهای فایبر مبتنی بر روش نیرو

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 34-52

مختار انصاری؛ فرهاد دانشجو؛ مسعود سلطانی محمدی


122. بررسی اثرات اجتماعی هوشمندسازی حمل‌و نقل بر مدیریت ترافیک

دوره 16، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 35-44

علیرضا ماهپور؛ ابراهیم شاه ابراهیمی؛ پرهام قرائتی ثانی


124. ارتقاء ارزش صیقل پذیری (PSV)سنگدانه ها

دوره 4، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 121-129

محمدرضا سلیمانی کرمانی


125. ساخت مدل تصمیم به عبور دانش‌آموزان از عرض جاده‌های برون‌شهری

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 263-274

فرشیدرضا حقیقی؛ شهرام عباسی