تعداد مقالات: 568
134. ارزیابی رفتار مسافران در انتخاب شرکتهای هواپیمایی در پروازهای داخلی

دوره 11، شماره 1، بهار 1393

اسماعیل رمضانپور؛ محمد دوستار


135. بررسی تقاضای لرزه‌ای جابه جایی پس ماند پل‌های تک ستونه بتنی با المانهای فایبر مبتنی بر روش نیرو

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 34-52

مختار انصاری؛ فرهاد دانشجو؛ مسعود سلطانی محمدی


136. ارزیابی استفاده از انواع تقاطع‌های غیرمتعارف به منظور بهبود جریان ترافیک در راه‌های شریانی‌ برون شهری

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 26-42

امیرمسعود رحیمی؛ سیدرامتین باقری؛ رضا شهنی ‌دزفولیان؛ آرش مظاهری


137. تعیین عرض و چیدمان بهینه ژئوگرید ها در کوله خاک مسلح

دوره 13، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 31-41

رامین رئیسی؛ مسعود اولی پور


138. نظام حمایتی اقتصادی از مسافران در حمل و نقل هوایی در فرض تأخیر و لغو

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 32-53

راحله سید مرتضی حسینی؛ سید علی خزائی؛ میلاد سلطانی


140. ساخت مدل تصمیم به عبور دانش‌آموزان از عرض جاده‌های برون‌شهری

دوره 14، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 263-274

فرشیدرضا حقیقی؛ شهرام عباسی


141. بررسی آزمایشگاهی عملکرد بلندمدت مخلوط‌های آسفالتی گرم حاوی سرباره فولاد و تراشه آسفالتی

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 23-38

امین احمدی؛ منصور فخری؛ علیرضا عاملی؛ مصطفی آدرسی


142. شناسایی مکان‌های پرتصادف جاده‌ای با استفاده از روش تلفیقی تحلیل پوششی داده‌ها و تحلیل سلسله مراتبی (AHP/DEA)

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 33-45

شهریار افندی‌زاده؛ علی توکلی کاشانی؛ یاسر تقی‌زاده


145. بررسی اثر رزین‌های اپوکسی بر حساسیت رطوبت مخلوط‌های آسفالتی با اندازه‌گیری انرژی آزاد سطحی

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 33-52

حسین بهمنی؛ حامد خانی سانیج؛ محسن خواجه امینیان؛ مسعود نعمت الهی


150. بررسی اثرات اجتماعی هوشمندسازی حمل‌و نقل بر مدیریت ترافیک

دوره 16، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 35-44

علیرضا ماهپور؛ ابراهیم شاه ابراهیمی؛ پرهام قرائتی ثانی