تعداد مقالات: 544
151. برآوردکشش های تقاضای مسافر و بار در راه آهن جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 3، بهار 1384

مرتضی عزتی؛ لطفعلی عاقلی کهنه شهری


153. مبانی طراحی تهویه تونلهای راه آهن مطالعه موردی: تونل 102 راه آهن لرستان

دوره 3، شماره 2، تابستان 1385

مرتضی قارونی نیک؛ رضا بری دیزجی؛ همایون کتیبه


154. استفاده از پردازش تصویر برای شناخت رفتار خرد ترافیک

دوره 3، شماره 3، بهار 1385

سید محمد سادات حسینی؛ رسول جوادیان؛ منوچهر وزیری


155. تحلیل تنش های برشی در جان تیر ورقهای با جان عمیق موج دار

دوره 4، شماره 1، بهار 1386

محمد علی گودرزی خویگانی؛ حسین رجایی


157. بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب وسیله نقلیه شخصی برای سفرهای برون شهری تهران با استفاده از مدل هایGLM

دوره 4، شماره 3، بهار 1386

سید محمد سادات حسینی؛ هادی گنجی زهرایی؛ هادی گنجی زهرایی؛ عبدالرضا رضایی ارجرودی


166. ارائه و حل مدل برنامه‌ریزی ریاضی جدید برای مسیریابی وسائط نقلیه در حالت رقابتی : یک مطالعه موردی

دوره 7، شماره 1، بهار 1389

علیرضا سلامت بخش؛ مهدی علینقیان؛ مهدی علینقیان؛ مهدی علینقیان


167. بررسی عددی و ریاضیاتی مدل تعقیب خودروی رانندگی پاسخ سریع

دوره 7، شماره 3، بهار 1389

محمود صفارزاده؛ نوید ندیمی؛ محمود صفارزاده


168. بهینه سازی شبکه توزیع بنزین در ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1391

دکتر بهرام سحابی؛ نفیسه صفری؛ نفیسه صفری


171. طراحی مسیرهای بلند در شبکه اتوبوسرانی شهر اصفهان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1392

نسترن محمدی


173. بهینه‌سازی مصرف‌ سوخت قطار‌ دیزل-الکتریک با استفاده از کنترل فازی آینده‌نگر

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 53-63

محمد سعادت؛ محسن اصفهانیان؛ سعید بهبهانی


175. بررسی روند کارایی انرژی در بخش حمل و نقل

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 54-75

زین العابدین صادقی؛ فریبا السادات‌ هاشمی؛ حسین اکبری فرد