تعداد مقالات: 604
153. ارزیابی رفتار مسافران در انتخاب شرکتهای هواپیمایی در پروازهای داخلی

دوره 11، شماره 1، بهار 1393

اسماعیل رمضانپور؛ محمد دوستار


154. یک روش ابتکاری برای یک مسئله‌ی دو هدفه حمل و نقل با کاربرد در مواقع بحران

دوره 14، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-22

رضا اشتهادی؛ مجید سالاری؛ سمیه الهیاری


160. کاربرد روش تونل کاری کم عمق برای حفاری کراس اور در خاک‌های ضعیف (مطالعه موردی‌: متروی شیراز)

دوره 15، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 45-60

آرمین مقبلی اسکویی؛ حامد عجم زاده؛ سید محمد منصورزاده؛ رضا اسمعیل پور قمشلو


162. تقاضای خودروهای تجاری در ایران

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 47-63

علی ‏اکبر خسروی ‏نژاد؛ طاهره زعفریان


163. مدل‌سازی شاخص وضعیت روسازی (PCI) با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی انتشار برگشتی

دوره 17، شماره 1، بهار 1399، صفحه 47-60

امین فرج اللهی؛ محمد رضا احدی؛ عباسعلی طایفی نصرآبادی


165. بهینه‌سازی مصرف‌ سوخت قطار‌ دیزل-الکتریک با استفاده از کنترل فازی آینده‌نگر

دوره 13، شماره 1، بهار 1395، صفحه 53-63

محمد سعادت؛ محسن اصفهانیان؛ سعید بهبهانی


168. بررسی روند کارایی انرژی در بخش حمل و نقل

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 54-75

زین العابدین صادقی؛ فریبا السادات‌ هاشمی؛ حسین اکبری فرد


173. اثر ژئوسنتتیک ها بر عمر خستگی روسازی های آسفالتی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1384

احمد خدادادی؛ حمید رضا امیری حسینی؛ منصور فخری


174. برآوردکشش های تقاضای مسافر و بار در راه آهن جمهوری اسلامی ایران

دوره 2، شماره 3، بهار 1384

مرتضی عزتی؛ لطفعلی عاقلی کهنه شهری