ارائه مدلی برای پیش بینی مصرف سوخت وسایل نقلیه در آزادراه ها 1000

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

2 دانشجوی رشته عمران دانشگاه آزاد واحد علوم، تحفیقات

3 گروه راه و ترابری دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات

چکیده

در بین عوامل متعددی که در منجر به افزایش مصرف سوخت وسایل نقلیه می‌شوند، می‌توان به ناهمواری سطح روسازی و شیب طولی راه‌ها اشاره کرد. در تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر هریک از عوامل گفته شده بر مصرف سوخت وسایل نقلیه، میزان ناهمواری سطح روسازی و شیب طولی آزاد راه‌های تهران-ساوه، تهران-کرج و تهران-قم در هر دو سمت رفت و برگشت در هر یک‌صد متر با استفاده از دستگاه نیمرخ سنج سطح راه اندازه گیری شد؛ همچنین با نصب دستگاه دیاگ بلوتوثی روی خودروی سواری دارای معاینه فنی، مقدار مصرف سوخت در هر یک از این مسیرها برای هر یک‌صد متر ثبت گردید. تحلیل های آماری انجام شده روی داده‌ها نشان می‌دهد، میزان ناهمواری روسازی راه و شیب طولی مسیر به سمت سربالایی به تنهایی یا توأمان مصرف سوخت وسیله نقلیه را به-صورت معنی‌داری افزایش می‌دهند. در این تحقیق پس از تحلیل‌های آماری روی مصرف سوخت وسیله نقلیه مورد آزمایش، رابطه‌ای برای پیش‌بینی مصرف سوخت وسایل نقلیه در آزاد‌راه‌ها پیشنهاد شده است. تحلیل نتایج نشان می-دهد با اینکه افزایش ناهمواری همواره باعث افزایش مصرف سوخت می‌شود ولی آهنگ افزایش مصرف سوخت در بازه ناهمواری بزرگتر از ۲/۲ متر بر کیلومتر بیشتر از سایر دسته‌بندی‌های ناهمواری است. همچنین براساس رابطه پیشنهادی در این تحقیق و با در نظر داشتن محدودیت‌های آن (خودروی سواری با سرعت 67 کیلومتر بر ساعت) می‌توان گفت به ازای افزایش یک واحد در شاخص بین‌المللی ناهمواری (یک متر بر کیلومتر)، میزان مصرف سوخت تقریباً 2 درصد افزایش می‌یابد. بنابراین درصورت رفع خرابی‌هایی که منجر به ناهمواری راه می‌شوند، مصرف سوخت وسایل نقلیه در شبکه راه‌ها کاهش یافته و ضمن آنکه برای کاربران رضایتمندی بیشتری فراهم می‌گردد، سالانه از هدر رفتن رقم قابل ملاحظه‌ای از سرمایه ملی جلوگیری می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Propose a model for predicting the vehicle fuel consumption in freeways

نویسندگان [English]

  • Ahmad Mansourian 1
  • Milad Safiarian 2
  • Alireza Sarkar 3
1 Associate Professor, Department of Bitumen and Asphalt, Road, Housing and Urban Development Research Center,, Tehran, Iran.
2 Student
3 Assistant Professor, Department of Transportation Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad Univ., Tehran, Iran.
چکیده [English]

Propose a model for predicting the vehicle fuel consumption in freeways

Studies show that of all petroleum products, a significant share (about 30%) is allocated to gasoline consumption; therefore proper management of vehicle fuel consumption can have positive effects on economic and environmental aspects. In the present study, in order to investigate the effect of the pavement roughness and the longitudinal slope on fuel consumption, the pavement roughness and the longitudinal slope of three freeways including Tehran-Saveh, Tehran-Karaj and Tehran-Qom freeways, were measured in one hundred sections using a road surface profiler. Furthermore, by installing a Bluetooth diagram on the test vehicle, the amount of the fuel consumption was recorded for each section. Statistical analysis of the data showed that the pavement roughness and the longitudinal slope increase the vehicle fuel consumption significantly. In this study, an equation was proposed to predict the fuel consumption of the vehicles on freeways. According to the proposed equation, Fuel consumption increases 2 percent when International roughness index increases 1m/km.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Roughness
  • Pavement
  • Longitudinal Slope
  • Fuel consumption
  • Road Surface Profiler