محاسبه ضریب اصلاح تصادفات(CMF) دوربین‌های کنترل سرعت بزرگراهی شهرمشهد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

علم و صنعت ایران مهندسی عمران

چکیده

تصادفات ترافیکی یکی از اصلی‌ترین علل مر‌گ‌و‍‍‌میر و جراحات در سرتاسر جهان به شمار می‌روند. سرعت به عنوان یکی از عوامل انسانی، نقش مهمی در این تصادفات دارد. برای کنترل سرعت غیر مجاز و کاهش میزان تصادفات و تلفات، متناسب با نقش معابر راهکارهای مختلفی تاکنون ارائه و مورد بررسی قرار گرفته‎اند. استفاده از دوربین‌‎های هوشمند کنترل سرعت(سیستم کنترل سرعت هوشمند) از جمله این راهکارهاست که برای راه‏ها با نقش بزرگراهی پیشنهاد گردیده است. به گونه‏ای که استفاده از آن‏ها نشان داده که بکارگیری آن‏ها می‏تواند سرعت خودرو و همچنین تصادفات جاده‏ای را به شکل محسوس و قابل توجهی در نزدیکی مکان‏های نصب دوربین‏های کنترل سرعت کاهش دهد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی ایمنی دوربین‌های کنترل سرعت بزرگراهی مشهد به روش ساده و ساده اصلاح شده می‌باشد. در تحقیق پیشرو کل شبکه بزرگراهی مشهد به طول 1/65 کیلومتر مورد مطالعه قبل و بعد قرار گرفته و ضریب اصلاح تصادفات دوربین‌های کنترل سرعت بزرگراهی برای اولین بار برای این دوربین‌ها در شهر مشهد محاسبه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که این دوربین ها در کاهش تصادفات کاربران غیر آسیب پذیر موثرتر هستند اگرچه که در کاهش تصادفات آسیب پذیر نیز موثر می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Calculating crash modification factor of Mashhad Highway Speed Cameras

چکیده [English]

Road traffic crashes are one of the major causes of deaths and injuries around the world. Approximately 1.2 million people (2.1% of all deaths) are killed every year and over 50 million are injured or disabled worldwide due to road traffic crashes. To control speeding and deaths different approaches regarding the road function has been proposed already. Speed cameras are one of these options in use. It has been approved that they are effective in reducing speed and crashes near speed cameras locations. This Study aims at evaluating the highways speed cameras through the Naïve and Naïve adjustment method in city of Mashhad. In this study Mashhad highway network was evaluated by before and after study and speed cameras crash modification factor was calculated for the first time for these cameras. This study revealed that these cameras are most effective in reducing invulnerable crashes however they are effective in reducing vulnerable crashes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safety evaluation
  • Highway speed cameras
  • before and after studies
  • Naïve and Naïve adjustment method
  • crash modification factor