راستی‌آزمایی نتایج مطالعات کلان‌نگر ترافیک در سطح خرد (مطالعه موردی: شبکه معابر بزرگراهی کلانشهر تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران ، دانشگاه تهران

2 دانش آموخته دکترای حمل و نقل دانشگاه تهران و مدیر بخش حمل و نقل شرکت آتیه ساز شرق

3 دانشکده عمران - دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

امروزه رشد روزافزون جمعیت در کلان‌شهرها سبب افزایش تقاضای حمل‌ونقل شده است. به همین دلیل توسعه متداوم و متناسب زیرساخت‌های حمل‌ونقل یکی از الزامات مدیریت شبکه‌های حمل‌ونقل درون‌شهری می‌باشد. ارزیابی فنی-اقتصادی طرح‌های متعدد گامی اساسی در راستای تحقق این هدف است. همواره به منظور اثرسنجی طرح‌های کلان توسعه شبکه معابر، خصوصاً معابر و اتصالات بزرگراهی، از نرم‌افزارهای ترافیکی کلان‌نگر مدل‌سازی تقاضا استفاده می‌شود. این نرم‌افزارها قابلیت پیش‌بینی توزیع تقاضا در شبکه‌های بزرگ مقیاس را داشته و با توجه به مدل‌های ریاضی به کار رفته، توانایی و دقت قابل قبولی در این حوزه دارند. این نرم‌افزارها که به نرم‌افزارهای استاتیکی نیز معروف هستند، در پیش‌بینی وضعیت تردد جریان ترافیک در مقیاس‌های کوچک و در شرایط وجود تداخلات شدید جریان ترافیک با خطا همراه هستند. لذا، ارزیابی طرح‌های توسعه شبکه معابر بزرگراهی صرفاً بر اساس نتایج مدل‌سازی کلان‌نگر، ممکن است سبب انتخاب طرحی شود که منافع پیش‌بینی شده از آن در عمل تحقق نیابد. در این مقاله، به منظور راستی‌آزمایی نتایج حاصله از نرم افزارهای کلان نگر، رویکردی ترکیبی از مدل‌سازی کلان‌نگر و خردنگر پیشنهاد شده است. به منظور ارزیابی روش پیشنهادی، طرح تکمیل اتصالات در تقاطع بزرگراه‌های شهید اشرفی اصفهانی و شهید همت در ‌شهر تهران مورد ارزیابی قرار گرفته است و نشان داده شده است که به دلیل خصوصیات مدل‌سازی در نرم‌افزارهای کان‌نگر، بکارگیری رویکرد ترکیبی پیشنهادی جهت تضمین موفقیت طرح‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Reliability of Traffic Marco Modelling Results at Micro Level (Case Study: Tehran Expressway Network)

نویسندگان [English]

  • Kayvan Aghabayk 1
  • Mehrdad Gholami Shahbandi 2
  • Reza Golshan Khavas 3
1 Department of Civil Engineering , University of Tehran
2 PhD in Transportation, University of Tehran and Head of Transportation Department in Atiyeh Saz Shagh
3 Department of Civil Engineering, Iran University of Science & Technology
چکیده [English]

Rapid growth of population in metropolitan areas has led to an increase in transportation demand. Accordingly, development of transportation infrastructures is necessity in management of urban transportation networks. Economic analysis of multiple projects is a major step toward achieving this goal. In order to evaluate the effects of network development plans, especially for the expressways and their interchanges, macroscopic traffic modelling softwares are usually applied. These softwares are capable of anticipating the traffic flow distribution in large scale networks and have acceptable accuracy according to their mathematical modeling approach. Also known as static tools, these softwares encounter severe level of errors in forecasting the traffic situations in small scale areas where interactions between traffic flows exist. Hence, using these tools to evaluate the plans of expanding the expressway network may lead to select a project which would not generate the expected benefits if implemented. In this paper, a hybrid modelling approach based on macroscopic and microscopic paradigms is proposed to verify the results of static softwares. In order to assess the proposed method, a real case design for completing the interchanges of an intersection between two major expressways in Tehran is studied. It is shown that applying the hybrid scheme is a necessity to guarantee the success of projects due to the characteristics of static softwares.

کلیدواژه‌ها [English]

  • traffic interactions
  • simulation softwares
  • network development
  • Verification
  • macroscopic modeling