اولویت بندی عوامل موثر بر ایمنی جاده های برون شهری با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

3 دانشجو دکتری برنامه ریزی حمل و نقل، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و صنعت ایران،

چکیده

ایمنی جاده ها به عنوان یکی از عوامل مهم در سیستم حمل و نقل دنیا و کاهش تصادفات شناخته شده است. در حال حاضر هزینه های بالایی در جهت کاهش تصادفات و تلفات جاده ای صرف می گردد، اما نتایج مطلوب و دلخواه متولیان امر بدست نمی آید. به نظر می رسد استفاده از راهکارهای جهانی در تامین ایمنی راهها و مدیریت و برنامه ریزی های لازم در این امر، موثر خواهند بود. در تحقیق پیش رو محقق با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی اقدام به شناسایی و تعیین میزان اهمیت عوامل موثر بر ایمنی جاده های شمالی کشور نموده است. بدین منظور جامعه آماری 125 نفری از مدیران، دست اندرکاران و متخصصین ترافیک و حمل ونقل اقدام به پاسخگویی به پرسشنامه ای 78 سوالی نمودند که نهایتا 23 عامل به عنوان عوامل موثر بر ایمنی جاده های شمالی شناخته شدند. نتایج تحقیق نشان داد که با به کار گیری روشAHP FUZZY ، شاخص های تبلیغات در رسانه ملی، کاهش سن متوسط وسایل نقلیه و طراحی مناسب هندسه راه به ترتیب با وزنهای 0.126، 0.082 و 0.065 دارای بالاترین وزن و اهمیت می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Prioritization of factors affecting suburban road safety by fuzzy hierarchical analysis

نویسندگان [English]

  • Ali Abdi 1
  • Zahra Mosadeq 2
  • Hamid Bigdeli Rad 3
1 Associate Professor of Imam Khomeini International University of Qazvin
2 Master of Transportation Planning, Faculty of Engineering, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
3 PhD Candidate in Transportation Planning, Faculty of Engineering, Iran University of Science and Technology,
چکیده [English]

Road safety is recognized as one of the most important factors in transportation system of the world as well as in reducing road accidents. Currently, heavy expenses are spent for reducing road accidents and casualties, however, authorizes haven't so far achieved satisfactory and desirable results. It appears that adoption of global solutions might be effective in securing roads safety and making necessary planning and management in this regard.
In the present study, researcher with the use of AHP Fuzzy method has tried to identify and determine the importance level of the effective factors on the safety of northern roads in Iran.
For this purpose, a research population consisted of 125 traffic and transport mangers, practitioners and experts have responded to a 78-item questionnaire and finally, 23 factors were identified as the effective factors on safety of the northern roads of Iran. Research results indicated that with the adoption of AHP FUZZY method, the indicators of advertising in national media, reduced average age of vehicles and appropriate designing of road geometry respectively have the highest weight and importance with 0.126, 0.082 and 0.065 weights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • safety
  • suburban roads
  • AHP method
  • Fuzzy theory