بهینه‌سازی نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان پل‌های مازندران-پل‌های مسیر ساری به محمودآباد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای عمران دانشگاه صنعتی بابل

2 استادیار، گروه عمران، دانشگاه مازندران

3 دانشجوی دکتری، گروه صنایع، دانشگاه علوم و فنون مازندران

4 کارشناس ارشد، گروه عمران، موسسه آموزش عالی طبری بابل

چکیده

پل‌ها یکی از عناصر مهم استراتژیک در راه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌باشند که خرابی‌ها و آسیب‌های آن می‌تواند یک محور را از سرویس‌دهی بیاندازد و عبور و مرور را در آن مختل نماید. مهم‌ترین هدف سیستم‌های مدیریت پل، گردآوری تمامی داده‌ها و فعالیت‌های مرتبط با نگهداری و تعمیر پل‌هاست، به طریقی که تخصیص منابع با شیوه بهینه انجام شود و منافع حاصله در شبکه پل‌ها به حداکثر مقدار ممکن برسد. پل یکی از اجزای مهم راهسازی است که همواره نیازمند توجه خاص در تمام دوران طراحی و اجرا و بهره‌برداری می‌باشد. برای اطمینان از این که پل‌‌‌ها به طور مرتب بازرسی و ارزیابی و بهره‌برداری می‌شوند، مدیریتی نیاز است تا با انجام عملیات نگهداری و تعمیرات مناسب، این نیاز در پل‌ها برآورده شود. در این تحقیق، قابلیت اعتماد پل‌‌ها مورد بررسی قرار گرفته است که نگهداری و تعمیر پل‌ها بر روند افزایش و کاهش سطح قابلیت اعتماد پل‌ها تاثیرگذار خواهد بود. با استفاده از مدل ریاضی پیشنهاد شده و با استفاده از محاسبات هزینه تعمیرات و شاخص عملکردی حاصل از تعمیرات، به بررسی در مورد میزان قابلیت اعتماد و احتمال اتصال پل‌ها و میزان هزینه در شبکه پل(ساری به محمودآباد) با استفاده از الگوریتم ژنتیک با مرتب‌سازی نامغلوب نخبه‌گرا پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimized reliability-based maintenance and repairs bridges Mazandaran-Bridges Sari route to Mahmudabad

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Taheri Amiri 1
  • Ehsan Jahani 2
  • Milad Hematian 3
  • Samira Khalilpoor 4
1 PhD student, Department of civil engineering, Babol University of Technology, Babol, Iran
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, University of Mazandaran
3 PhD student, Department of Industrial Engineering, Mazandaran University of Science and Technology
4 MSc, Department of civil engineering, Tabari University of Babol
چکیده [English]

Bridges are an important element of strategic road the damage and the damage it can cause a centerpiece of Service and disrupt traffic on it. The main purpose of bridge management systems is collecting whole data and information related to maintenance and repair activities in bridges, in the manner that, allocation of resources implements in an optimal form and the obtained benefits in bridge network take the maximum amount possible. Bridge is one of the important organs in road construction that requires special attention during the whole time of design, construction and operation. To ensure that bridges would be regularly inspected, evaluated and operated, there is a need for the management that would be satisfied with the proper maintenance and repair as well. In this study, we examined the reliability of the bridge is the maintenance and repair of bridges on the increase and decrease will affect the reliability of bridges. Using the proposed mathematical model and using Repair cost calculations and performance indicators of repairs to study on the reliability of and the possibility of connecting bridges and the cost of the network bridge Using genetic algorithms have been optimized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bridge
  • maintenance and repair
  • Reliability
  • Non dominated sorting genetic algorithms