ارائه‌ یک مدل یکپارچه کاربری زمین و حمل‌ونقل به منظور جانمایی جمعیت و اشتغال و زمان‌بندی بهینه احداث خطوط حمل‌ونقل همگانی با رویکرد توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی اصفهان

2 دانشکده مهدسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان

3 مدیر عامل شرکت اتوبوسرانی اصفهان

چکیده

کلان ‌شهرها امروزه با مشکلاتی جدی در حوزه حمل‌ونقل از جمله افزایش زمان سفر، ازدحام در برخی از نواحی شهری به‌ ویژه محدوده مرکزی شهر و آلودگی هوا مواجه شده‌اند. برنامه‌ریزی یکپارچه سیستم حمل‌ونقل شهری و کاربری زمین در شهرها می‌تواند با توزیع هوشمندانه و بهینه محل استقرار فعالیت‌های اقتصادی، اشتغال، تحصیل، خرید و دسترسی به خدمات مختلف اداری، در بلندمدت کمک شایانی به کاهش سفرهای درون شهری در شهرها کند. برای ارزیابی اثرات ناشی از این برنامه‌ریزی، می‌بایست مدلی در دسترس باشد که در آن به‌طور هم‌زمان اثرات تغییر سیستم‌های حمل‌ونقل و کاربری زمین بر وضعیت حمل‌ونقلی شهرها، موردتوجه قرار گیرد. هدف از این مطالعه ارائه روشی ابتکاری است که جانمایی جمعیت و اشتغال را در کنار طراحی شبکه حمل‌ونقل به‌گونه‌ای فراهم آورد که از طریق آن بعضی از شاخص‌های توسعه پایدار حمل‌و‌نقلی در محدوده‌های با اهمیت شهری تا حد امکان بهبود یابد. در این مدل، میزان جمعیت و یا اشتغال اضافی به محدوده مورد مطالعه در یک سال بر اساس هزینه اجتماعی که افزودن یک نفر به جمعیت یا اشتغال در هر ناحیه تحمیل می‌کند، به نواحی تخصیص می‌یابد. روش پیشنهادی بر روی شبکه‌ حمل‌و‌نقلی سایوکس‌فالز اجرا گردید و در آن جانمایی جمعیت و اشتغال در کنار طراحی یک شبکه حمل‌و‌نقل همگانی به گونه‌ای انجام شد که از طریق آن شاخص‌هایی چون آلودگی هوا، شلوغی ناشی از ترافیک و هزینه‌ حمل‌‌ونقل در محدوده‌های مهم شهر تا حد امکان بهبود یابد. نتایج به دست آمده از این مدل نشانگر این موضوع است که سیاست‌ پیشنهادی جهت جانمایی جمعیت و اشتغال در محدوده مورد مطالعه سبب کاهش روند رشد جمعیت و اشتغال در محدوده-های مهم شهر می‌شود. همچنین احداث پروژه‌های حمل‌ونقل همگانی قابلیت کاهش معضلات حمل‌ونقلی را به خصوص در زمان شلوغی شبکه سواری شخصی دارا می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Provide an integrated land and transport user model for population and employment placement and optimal scheduling of public transport with a sustainable development approach.

نویسندگان [English]

  • shahrzad behmaneshfar 1
  • nader shetab boushehri 2
  • ghodrat eftekhari 3
1 isfahan univecity of technology
2 industrial engineering,isfahan univercity of technology
3 manager of public transportation department of esfahan
چکیده [English]

Metropolitan areas encounter serious problems in the field of transportation, including increasing travel time, congestion in some urban areas, especially the city's central boundaries and air pollution. Transportation planning is one of the approaches that has come to the aid of city officials during these years and has reduced transportation problems in cities by designing and implementing transportation projects. Since the implementation of transportation projects in cities is generally costly, it is necessary to reduce the negative economic, social and environmental impacts through other approaches, including appropriate planning in the distribution and placement of users.. . In order to assess the effects of this planning, a model should be available that simultaneously addresses the effects of changing transport and land use systems.
The purpose of this study is to propose an innovative methodology that provides population and employment placement during the process of transportation network design, which will results in improvement of sustainable transportation in major urban areas. In this model, the amount of population allocation or additional employment for each area is calculated from the social cost of addition of a person to the population or employment of the under study on yearly basis. Also, in this model, the selection of transportation projects is carried out according to budget constraints, and the indicators of sustainable development are calculated for each transport scenario. The scenario that has the least destructive effects on the transport action of the city will be chosen as the preferred scenario. The proposed method was implemented on the Sioux Falls network, for which the population and employment placement caused improvements in indicators such as air pollution, traffic congestion and transportation costs. The results have shown the effectiveness of the proposed method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sustainable development
  • public transportation planning
  • population allocation
  • land use