ارائه مدل پیش بینی شدت تصادفات وسایل نقلیه با استفاده از داده های تصادفات (مطالعه موردی محور بابل-گنج افروز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران، موسسه آموزش عالی علوم و فناوری آریان، امیرکلا، مازندران، ایران

2 علم و صنعت ایران عمران

چکیده

استان مازندران با توجه به طبیعت زیبای خود همواره یکی از استان های توریستی و گردشگری می باشد که همه ساله تعداد زیادی از افراد در فصول مختلف سال به این استان سفر می کنند. همچنین این استان یکی از قطب های کشاورزی کشور می باشد که سهم زیادی از حمل و نقل این صنعت، از طریق حمل و نقل جاده ای انجام می گیرد که باعث ایجاد تردد ترافیکی با حجم بالا و در پی آن باعث ایجاد حوادث ترافیکی می گردد. آمار ارائه شده در سال های اخیر نشان می دهد که این استان، هفتمین استان از نظر تلفات ناشی از تصادفات در کشور می باشد. بر این اساس تحقیقات زیادی در مورد شناسایی عوامل موثر بر شدت تصادفات صورت گرفته است و پیشرفت های زیادی هم در این مورد حاصل شده است، ولی مطالعات انجام شده در مورد رابطه بین شدت تصادفات و نوع برخورد ناچیز بوده، لذا انجام تحقیقات بیشتر در این مورد ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش با بکارگیری مدل چند جمله‌ای لوجیت از مجموعه مدل‌های انتخاب برای ارائه مدل پیش بینی شدت تصادفات بهره گرفته شده است. همچنین با استفاده از مدل پیش بینی دو تایی از مجموعه الگوریتم‌های داده کاوی شامل الگوریتم CART به عنوان یکی از الگوریتم های درخت تصمیم و الگوریتمANN- MLP از مجموعه الگوریتم‌های شبکه های عصبی مصنوعی استفاده گردید و نتایج مورد نیاز استخراج و با یکدیگر مقایسه شده‌اند. براساس مطالعه ها صورت گرفته شده در این پژوهش نشان داده شده است که بهترین مدل از نظر درصد درست پیش بینی و قابلیت ارائه فرمول پیش بینی برای هر سطح، مدلMNL بوده است. نتایج بدست آمده در بخش مدلهای پیش بینی نشان می دهد فرمول برآورد شده قادر به پیش بینی شدت تصادفات در سطوح0 (صفر) و 1 با دقت کافی می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting Model of Intensity Estimation of Vehicle Accidents Using Accident Data (Case Study of Babol-Ganj Afrooz Axis)

نویسندگان [English]

  • Ali-Asghar Gholamrezatabar 1
  • Rezvan BabaGoli 2
1 civil engineering faculty, ARYAN Institute of Higher Education, Babol, Iran
2 IUST
چکیده [English]

Due to its beautiful nature, province of Mazandaran which is always one of the tourist and tourist provinces, where many people travel to the province every year in different seasons. The province is also one of the country's agricultural hubs, which contribute a lot to the transportation of this industry through road transport, which creates high traffic volume traffic and, as a result, traffic accidents. The statistics provided in recent years show that this province is the seventh province for casualties caused by accidents in the country. Based on this, a lot of research has been carried out on the identification of factors affecting the severity of accidents and there have been many advances in this regard, but studies on the relationship between the severity of accidents and the type of collision have been negligible, so further research in this It seems necessary. In this research, using a model of logistic polynomials from a set of selection models for predicting the intensity of accidents has been used. Also, using a prediction model of two sets of data mining algorithms including CART algorithm as one of decision tree algorithms and ANN-MLP algorithm, an array of artificial neural network algorithms was used and the required results were extracted and with each other Have been compared. According to the studies carried out in this study, it has been shown that the best model was the MNL model in terms of the correct prediction and the ability to present the prediction formula for each level. The results obtained in the forecasting section show that the estimated formula is able to predict the severity of accidents at 0 (zero) and 1 levels with sufficient accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Severity of crashes
  • vehicles
  • Prediction Model
  • logit
  • Neural Network