ارزیابی و رتبه بندی عوامل تاثیرگذاردرتصادفات جاده ای راههای استان مرکزی باروش ساختار معادلاتیSEM

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان مرکزی،اراک، ایران

2 سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور، تهران، ایران

3 اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان خوزستان، اهواز، ایران

4 اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان لرستان، خرم اباد، ایران

چکیده

با توجه به اینکه عامل جاده در کنار دو عامل انسان و وسیله نقلیه در وقوع تصادفات جاده ای نقش موثری دارد ، بنابراین ایمن سازی مطلوب و مناسب راهها از طریق اصلاح طرح هندسی راه ، ساماندهی بافت سطح جاده ( روسازی راه) ، و نصب انواع علائم و تجهیزات ایمنی راهها در کاهش سوانح و حوادث جاده ای حائز اهمیت خواهد بود. مطالعات صورت گرفته در زمینه نقش تصادفات جاده ای به عنوان مهمترین عامل کاهش دهنده ایمنی حرکت درکشور ما نشان دهنده آن است که 75 درصد از تصادفات در20 درصد از کل مسیرهای خاص به وقوع می پیوندد که به دلایل مختلف جزء مسیرهای حادثه خیر به شمار می روند. به عبارت دیگر حدود 36000 کیلومتر از کل 180000 کیلومتر جاده های کشور جز جاده های سانحه خیز می باشد دراین تحقیق به ارزیابی و رتبه بندی عوامل تاثیر گذاردر تصادفات جاده ای راههای استان مرکزی باروش ساختار معادلاتی (SEM) با تهیه پرسشنامه و روش تحت عنوان تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM) به تعداد 80 نفر از عوامل دخیل در راه های استان مرکزی پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد شاخص موانع دید در مسیرجاده با رتبه فریدمن 959/5 از اولویت نخست برخوردار است که نشان میدهد باتوجه به این که بیشتر مسیرهای این استان باند رفت وبرگشت به صورت کاملا مجزا می باشد اکثر تصادفات ایجاد شده در مسیرهای استان مرکزی به دلیل نبود دید کافی می باشد . شاخص روشنایی مسیرها 553/5 در رتبه دوم اهمیت قرار دارد. شاخص کیفیت ساخت و مشخصات هندسی و روکش آسفالت جاده های با امتیاز 125/5 در رتبه سوم اهمیت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation and ranking of factors affecting road traffic in the provinces of Markazi province. SEM equations structure

نویسندگان [English]

  • seyedhamid hashemi 1
  • Mohammad Reza Smsarzadeh Dehkordi 2
  • Gholam Abbas bahraminia 3
  • Saba faghirnejad 4
1 Road Administration of the Markazi Province, Arak, Iran
2 Organization of Roads and Railways of Iran, Tehran, Iran
3 Road and Railways Administration of Khuzestan Province, Ahwaz, Iran
4 Ministry of Transportation and Transportation of Lorestan Province, Khoramabad, Iran
چکیده [English]

Considering that the road factor along with the two factors of human and vehicle plays an important role in road accidents, so optimal and suitable road safety is improved through road geometric design, road surface structure (road pavement), and the installation of a variety of signs And road safety equipment will be important in reducing accidents and road accidents. Studies on the role of road accidents as the most important driving force in our country indicate that 75% of accidents occur in 20% of the total number of different paths, which, for various reasons, are included in the paths of the accident. . In other words, about 36,000 km out of a total of 180,000 km of roads in the country are affected by road accidents. In this research, the evaluation and ranking of the factors affecting road accidents in Markazi province were carried out using the equation structure (SEM) by preparing a questionnaire and a decision procedure Multidimensional Inventory (MCDM) of 80 factors involved in the ways of the central province. The results show that the index of road barrier obstructions in Friedman rank of 959/5 is of prime importance. It shows that most of the trails in this province are completely separate. The majority of crashes in the central provinces were due to lack of Enough to be seen. Direction Lighting Index 553/5 is ranked second. The construction quality index and geometric specifications and asphalt pavement are rated at 125/5 points in third place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ranking
  • safety
  • MCDM Decision Making
  • Structural Equations
  • Markazi Province