ارائه یک مدل انتخاب وسیله برای دانش‌آموزان در شهرهای میانی بزرگ (مطالعه موردی شهر اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

2 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده

بررسی عوامل موثر در انتخاب‌های سفرهای درون‌شهری از موضوعات مهم در برنامه‌ریزی شهری است. تا کنون رفتار سفر بزرگسالان با اهداف مختلف، به طور گسترده توسط برنامه ریزان حمل و نقل و پژوهشگران شهری بررسی شده و مدل های مفهومی زیادی به این دلیل توسعه یافته است اما به سفرهای تحصیلی دانش آموزان توجه کمتری شده است. از طرفی، اخیرا مطالعاتی در انتخاب وسیله سفر برای دانش‌آموزان در کلانشهرهایی همچون تهران و مشهد صورت پذیرفته است ولی برای شهرهای میانی که جمعیت کمتر و بافت سنتی‌تری دارند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این پژوهش به بررسی عوامل موثر در انتخاب وسیله برای سفرهای تحصیلی دانش‌آموزان برای شهر میانی بزرگ (اردبیل) پرداخته شده است. بر پایه سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ جمعیت شهر اردبیل ۵۲۹۳۷۴ نفر در قالب ۱۵۸۶۲۷ خانوار بوده ‌است که 8/14 این جمعیت بین 7 الی 13 سال (کلاس اول تا ششم) هستند به‌طوری‌که 64/7 درصد پسران و 17/7 درصد دختران هستند. در این راستا داده‌های سفر دانش‌آموزان با پرسشگری گردآوری شد. در این پرسشگری 600 پرسشنامه توزیع‌شده تعداد 496 پرسشنامه بازگشت از بین آن‌ها 411 پرسشنامه قابل استفاده بودند. پس از تحلیل اولیه داده، با به‌کارگیری مدل لوجیت چندگانه با تجزیه ضریب تصادفی به مدل‌سازی انتخاب شیوه‌ی سفرهای تحصیلی دانش‌آموزان شهر اردبیل پرداخته شد. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که، ویژگی‌های اقتصادی- اجتماعی خانوار والدین تاثیر قابل توجهی در شیوه انتخاب وسیله سفر دانش‌آموزان دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Model for students modal split in medium-sized cities (Case of Ardabil)

نویسندگان [English]

  • Alireza Mahpour 1
  • Ebrahim Shah Ebrahimi 2
1 Road, Housing and Development Research Center
2 K. N. Toosi University of Technology
چکیده [English]

The study of effective factors in the selection of intra-city trips is one of the important issues in urban planning. So far, adult travel behavior for various purposes has been extensively investigated by transport planners and urban scholars, and many conceptual models have been developed for this purpose, but less attention has been paid to students' study trips. On the other hand, studies have recently been conducted on the selection of travel equipment for students in metropolitan areas such as Tehran and Mashhad, but less attention has been paid to middle cities with less populations and more traditional tissue. In this research, factors affecting the choice of the tool for student trips to the middle city of Ardabil have been investigated. Based on the general census of population and housing in 1395, the population of the city of Ardabil was 529,374 people in the form of 15,827 households, of which 14.8 are from 7 to 13 years (grades one to six), so that 64.6% of boys and 17.7% of girls are. In this regard, student's travel data was collected by questioning. In this questionnaire, 600 questionnaires distributed among 496 return questionnaires, 411 questionnaires were used. After the initial analysis of the data, using a multi-logit model with randomized decomposition, modeling was used to select the method of study trips for students in Ardabil city. The results of the studies show that the socio-economic characteristics of the parents of the household have a significant impact on the method of selecting the travel means of the students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Model
  • Students
  • Walking
  • Medium Sized-Cities
  • Ardabil