بهینه‌سازی چندهدفه مسیریابی حرکت خودرو تحت شرایط عدم قطعیت با تأکید بر اقدامات سبز-ناب و رضایت مشتری (موردمطالعه: شرکت شهد پاک)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 مدیر گروه مدیریت صنعتی موسسه آموزش عالی بینالود

3 کارشناسی ارشد مدیریتیت صنعتی-تحقیق در عملیات/موسسه آموزش عالی بینالود

چکیده

با توجه به اهمیت برنامه‌ریزی توزیع در میان حلقه‌های زنجیره توزیع یک بنگاه اقتصادی، در این پژوهش مسئله مسیریابی ناوگان حمل‌ونقل کالا تحت عنوان مسئله مسیریابی حمل‌ونقل (VRP) موردتوجه قرارگرفته است. از طرفی در محیط رقابتی امروزی، سرعت‌بالای تغییر و تحولات بر عدم اطمینان و ابهام حاکم بر تصمیم‌گیری‌ها تا حدی افزوده است که سطح بالای عدم اطمینان در زنجیره تأمین، توانایی آن را در پیش‌بینی شرایط آینده با مشکل مواجه می‌کند. لذا به‌منظور برنامه‌ریزی بهتر و صحیح‌تر باید به برنامه‌ریزی قابل‌اتکا در فضای عدم اطمینان و ابهام پرداخته شود. در این مقاله به‌منظور حل مسئله مذکور یک مدل پنج هدفه سبز-ناب تحت عدم قطعیت با تأکید بر رضایت مشتری در نظر گرفته‌شده است. در این پژوهش با در نظر گرفتن شرکت شهد پاک به‌عنوان مطالعه موردی، عملیات توزیع محصول از انبار به مصرف‌کننده به‌صورت یک زنجیره تأمین مدل‌سازی می‌گردد.
با توجه به NP-HARD بودن این مسئله به‌منظور پیدا کردن جواب‌های نزدیک بهینه، پس از تنظیم پارامتر به روش
جستجوی فراگیر ، مدل در حالت تک هدفه و چند هدفه با استفاده از نرم‌افزار پایتون توسط الگوریتم‌های فرا ابتکاری چندهدفه ژنتیک با رتبه‌بندی نامغلوب نسخه-2 (NSGAII) و بهینه‌سازی ازدحام ذرات (MOPSO) حل گردید. در پایان این الگوریتم‌ها با معیارهای ارزیابی عملکرد همچون زمان اجرا و کیفیت جواب‌ها با یکدیگر مقایسه شده و الگوریتم برتر در هر معیار مشخص گردید نتایج حاصل حاکی از کارایی مدل پیشنهادی و برتری استفاده از روش تحلیل استوار نسبت به قطعی می‌باشد که منجر به بهینه‌سازی مسیر حمل‌ونقل، کاهش هزینه‌ها و درنهایت رضایت مشتری است و همچنین با مقایسه‌ی معیارهای ارزیابی عملکرد و مدت‌زمان اجرای مدل، مشخص گردید که الگوریتم MOPSO نسبت به NSGAII کاراتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization of Vehicle Routing Problem under Uncertainty with emphasis on Green - Lean Practices and Customer Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shafiei Nikabadi 1
  • ehsan molayi 2
  • mahsa akhavan rad 3
1 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Economics and Management, Semnan University, Semnan, Iran
2 Head of Industrial Management Department, Binalood Higher Education Institute, Mashad, Iran
3 MSc. in Industrial Management, Binalood Higher education Institute, Mashad, Iran
چکیده [English]

Given the importance of distribution planning among the chain loops of a firm, in this research, the routing problem of cargo transport fleet is considered as the issue of transportation routing ( VRP ). on the other hand , in today 's competitive environment, the high level of uncertainty in the supply chain, the changes in uncertainty and uncertainty governing decisions have been added to some extent The ability to predict future conditions will face problems. Therefore, in order to plan better and more accurately, planning should be made in a climate of uncertainty and ambiguity. In this paper, a five-objective green-net model under uncertainty with emphasis on customer satisfaction is considered in order to solve the above-mentioned problem. In this research, considering the Shahd-e-Pak as a case study, the distribution of product from warehouse to the consumer is modeled as a supply chain. Considering the NP-HARD problem in order to find the near optimal solutions, after setting the parameter in a comprehensive search method, the model is modeled in single-objective and multi-objective mode using Python software using heterogeneous genetic multi-objective algorithms, 2 (NSGAII) and Particle Swarm Optimization (MOPSO). At the end, these algorithms were compared with performance evaluation criteria such as runtime and the quality of the answers, and the highest algorithm was determined for each criterion. The results indicate the effectiveness of the proposed model and the superiority of using a steady-to-definitive analysis method that leads to optimization Transportation path, cost reduction and ultimately customer satisfaction. Also, by comparing the performance evaluation criteria and the duration of the implementation of the model, it was found that the MOPSO algorithm is more efficient than NSGAII.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimization
  • vehicle routing problem
  • Customer Satisfaction
  • Green-Lean Approach
  • Robust Analysis