مدل سازی ریاضی چندهدفه برای مسئله حمل و نقل سبز برای اقلام فاسد نشدنی در شرایط بحران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده مهندسی صنایع، تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

آمارها نشان از افزایش قابل توجه تعداد بلایای طبیعی دارد. تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی این دسته از حوادث، توجه محققان را نسبت به تصمیمات این حوزه به خود جلب کرده است. با توجه به حادثه‌خیز بودن ایران و بروز حوادث طبیعی نظیر سیل، زلزله و طوفان و همچنین وجود سابقه جنگ، مدیریت بحران به یکی از کلیدی‌ترین موضوعات مدیریتی حال حاضر کشور تبدیل شده است بنابراین نیاز به برنامه‌ریزی لجستیک بشر دوستانه با در نظر گرفتن شرایط واقعی ضروری بنظر می‌رسد. مهم ترین ویژگی‌های یک امداد رسانی خوب کاهش زمان ارسال محموله‌های کمکی و کاهش هزینه‌های کلی به جهت استفاده هر چه بهتر از منابع مالی موجود می‌باشد. اما با توجه به شرایط محیط زیستی حال حاضر در جهان و با توجه به رویکرد بهبود مستمر، دیدگاه‌های محیط زیستی در مسائل لجستیک مورد توجه محققان قرار گرفته است. در این پژوهش، ابتدا یک مدل خطی عدد صحیح مختلط دو هدفه ارائه شده است که تابع هدف اول به کاهش هزینه انتقال کالاهای امدادی و نیز کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای و تابع هدف دوم به کاهش زمان امدادرسانی می‌پردازد. عدم قطعیت موجود در مدل نیز از طریق روش آنتروپی حداکثر (ME) در نظر گرفته شده است. در نهایت این مدل با استفاده از روش حل دقیق گمز و نیز الگوریتم ژنتیک چند هدفه (NSGA-II) و الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات چند هدفه (MOPSO) حل شده است، تحلیل حساسیت بر روی یکی از پارامترهای اصلی مدل انجام گرفته و نیز روش‌های حل با کمک چندین معیار با هم مقایسه شده‌اند و با توجه به معیارها، در انتها الگوریتم ژنتیک چندهدفه در اندازه‌های کوچک و بزرگ بهترین جواب را اتخاذ نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Multi-objective mathematical modelling of a green transportation problem for imperishable items in a relief condition

نویسندگان [English]

  • Maryam Abdi 1
  • Reza Tavakkoli-Moghaddam 2
1 School of Industrial Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 University of Tehran
چکیده [English]

The statistics show a significant increase in a number of natural disasters. The economic, social, and environmental impacts of these events have attracted the attention of researchers to the decisions of this field. According to our geographical situation and a number of natural disaster (e.g., earthquake, storm and flood and historical wars), crisis management is one of most important topics among researchers. It is worth noting that the complexity and unpredictability are an integral activity of planning and operations during the crisis response phase. Therefore, the need for humanitarian logistics planning seems necessary in real life situations. The most important properties of well relief are to minimize the distribution time and minimize the budget because of increasing the efficiency; however, most recent studies are shown that greenhouse issues can be involved in crisis management. Therefore, this paper study presents a linear two-objective integer model. The first objective function is to minimize the cost of relief supplies and greenhouse gas emissions in a distribution system. Additionally, the second objective function minimizes the relief time. Demand of nodes are uncertain, in which uncertainty in the model is also considered and handled by the ME method. Furthermore, this model is solved using the GAMS software and two well-known multi-objective meta-heuristic algorithms, namely NSGA-II and MOPSO. The sensitivity analysis is performed on one of the main parameters of the model and compared the methods of solving with the help of several metrics. Finally, the best solutions are reported by the NSGA-II in solving small and large-sized problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Humanitarian logistics
  • Green transportation
  • crisis management
  • Maximum entropy method
  • meta-heuristic algorithms