تجزیه‌وتحلیل رفتار سیستم ناوگان حمل‌ونقل معادن روباز با داده‌های دارای عدم قطعیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه استخراج معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در دنیای رقابتی امروز و تلاش برای تولید بیشتر و کسب حداکثر سود در صنعت معدنکاری، تجزیه‌وتحلیل رفتار سیستم ناوگان حمل‌ونقل اهمیت بسزایی دارد. اطلاعات موجود از نرخ خرابی و زمان تعمیر قطعات یک سیستم اغلب نادقیق و دارای عدم قطعیت هستند، بنابراین تجزیه‌وتحلیل قابلیت اطمینان و پیش‌بینی الگوی رفتار سیستم بر اساس آن‌ها بسیار دشوار است. در تحقیق حاضر، آنالیز رفتار و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم شاول به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ماشین‌آلات ناوگان حمل‌ونقل معدن روباز تحت شرایط عدم قطعیت با استفاده از اعداد فازی مثلثی و روش لامبدا-تاو انجام شد. این دستگاه از هفت زیرسیستم سری (کابل، باکت، بازو، چرخ زنجیر، موتور و گیربکس، پنوماتیکی و الکتریکی) تشکیل‌شده و دارای تابع توزیع خرابی وایبول است. رفتار سیستم توسط شاخص‌های مختلف قابلیت اطمینان نظیر نرخ خرابی، زمان تعمیر، میانگین زمان بین خرابی، تعداد خرابی مورد انتظار، قابلیت دسترسی و قابلیت اطمینان بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که اطلاعات خرابی نسبت به اطلاعات تعمیر از عدم قطعیت کمتری برخوردار است و پس از گذشت 10 ساعت شاخص RAM کاهش می‌یابد. آنالیز رفتار سیستم می‌تواند به‌عنوان ابزاری سودمند در انتخاب استراتژی مناسب نگهداری و تعمیر و بهبود عملکرد سیستم مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Behavior analysis of transport fleet in open pit mine with uncertain data

نویسندگان [English]

  • Mohammadhosein Basiri
  • Mohammadreza Sharifi
Mineral Exploration Engineering, Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In today's competitive world and trying to produce more and earn maximum profit in mining industry, analyzing the behavior of the fleet system is more important. Information available on the failure rate and repair time of system components are uncertain and imprecise so it is difficult reliability analyzing and prediction behavior of system based them. In the present research, behavior and reliability analysis of shovel System as an important equipment fleet of transport in open pit mine investigated under uncertainty using by fuzzy set theory and lambda-tau methodology. Cable shovel consists of seven subsystems (cable, bucket, stick, under carriage, engine and gearbox, pneumatic and electrical) in a series network configuration that have Weibull distribution for failure time. Behavior of system is analyzed by using various reliability indices namely reliability, availability, MTBF (mean time between failures), failure rate and repair time. Results show that failure information has uncertainty less than repair times; and after 10 hours, RAM-index of system decrease. Behavior system analysis as helpful tool for select suitable maintenance strategy and improve performance system can be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • behavior analysis
  • Fuzzy Set Theory
  • Lambda-Tau Methodology
  • Mines Transport Fleet