بررسی تاثیر دما بر مقاومت شکست نمونه های آسفالتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر

2 دانشکده عمران -دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی-تهران -ایران

چکیده

ترک خوردگی بتن آسفالتی در مناطق سردسیر جزو مهم ترین خرابی های رویه های آسفالتی است. علاوه بر سرما در برخی مناطق شاهد بارندگی نیز می باشیم که تاثیر توام این دو عامل باعث یخ زدگی آسفالت شده و در این صورت خرابی آسفالت شدتی مضاعف به خود می گیرد. در این مقاله به بررسی مقاومت شکست نمونه های آسفالت گرم اشباع شده تحت تاثیر سیکل های ذوب و یخ بندان پرداخته خواهد شد . برای این منظور تعدادی نمونه آسفالتی که دارای مصالح، دانه بندی و شرایط ساخت مشابهی هستند را به صورت SCB ساخته. سپس آنها را اشباع کرده و تحت دماهای متفاوت (5- و 15- درجه سانتی گراد) و تعداد سیکل های متفاوت ( 1 ، 3 ، 5 ، 7 ، 9 و 11 ) قرار داده وتاثیر این پارامترها را بر فاکتور شدت تنش بحرانی ، در4 مود شکست (مود کششی - مود برشی و دو مود ترکیب) مورد مطالعه قرار می دهیم. نتایج حاصل از این پژوهش نشانگر آن است که با افزایش تعداد سیکل های ذوب و یخ بندان ، چقرمگی شکست افت قابل توجهی خواهد داشت .به این گونه که تا سیکل هفتم کاهش چقرمگی شکست ، شدت قابل ملاحظه ای خواهد داشت و پس سیکل هفتم ، شدت آن کاهش می یابد. نتیجه دیگری که از این پژوهش حاصل شد این است که با کاهش دما تا 15- درجه سانتی گراد ، چقرمگی شکست افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of temperature on failure resistance of asphalt concrete mixrute

نویسندگان [English]

  • mansour fakhri 1
  • Sayyed Ali Siyadati 2
1 Associate professor, KN Toosi University of technology
2 Department of Civil Engineering, K.N.Toosi University of Technology, Tehran 1996715433, Iran
چکیده [English]

Asphalt concrete cracking in cold regions is one of the most important damages of asphalt surfaces. In addition to the cold in some regions, we also see rain that the combined effect of these two factors causes frozen asphalt. In this case, asphalt damages will drastically increase. In this paper, the fracture resistance in saturated hot mix asphalt samples under the influence of freeze and thaw cycles will be studied. For this purpose a few asphaltic samples that have similar materials, aggregation and construction conditions were made as SCB, then they were saturated. Then different temperatures (-5 and -15°C) and cycles (1, 3, 5, 7, 9, 11) were applied to them. The effect of these parameters on the critical stress intensity factor was studied in 4 fracture moods: tensile mood,(tensile mode, shear mode and two mix modes). The result of this study shows that by increasing the number of freeze and thaw cycles, the fracture toughness will be reduced significantly. As it is, until the seventh cycle, the decrease of the fracture toughness will be increased significantly and after the seventh cycle, its severity will be decreased. The other result of this study is that with a temperature drop of 15- ° C, the fracture toughness will be increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • saturated asphalt concrete
  • Thermal Cracking
  • Fracture toughness
  • freeze and thaw cycles
  • pure mode and mix mode