بررسی اثرات اجتماعی هوشمندسازی حمل‌و نقل بر مدیریت ترافیک

نوع مقاله : یادداشت پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

2 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

3 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

وسایل نقلیه عمومی در کشور ما می‌تواند به بخش مهمی از راهکار بهبود چالش‌های اقتصادی، انرژی و محیط‌ زیست باشد و کیفیت بهتری از زندگی برای ما به ارمغان آورد. یکی از نمودهای پایین بودن تکنولوژی در ﺣﻤﻞ‌وﻧﻘﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ اخذ کرایه به روش‌های سنتی بوده است. اخذ کرایه به روش‌های سنتی در صنعت ﺣﻤﻞ‌وﻧﻘﻞ مشکلات متعددی دارد که از آن جمله می‌توان به اتلاف وقت و تأخیر در زمان سفر اشاره کرد که دارای تاثیرات اجتماعی بسیاری است. از این رو نیاز به تغییر و تحول و ورود تکنولوژی‌های جدید به این عرصه بیش از پیش احساس می‌شود. لذا هدف این تحقیق بررسی موضوع تأثیر به‌کارگیری بلیت الکترونیک در ارتقاء عملکرد ﺣﻤﻞ‌وﻧﻘﻞ عمومی شهری می‌باشد که می‌تواند تاثیرات اجتماعی مثبتی نیز داشته باشد. در این پژوهش ابتدا از هر یک از مسیرهای سیدخندان تا تجریش (بلیت کاغذی و پول) و مسیر میدان ونک تا تجریش (بلیت الکترونیک) در ساعات اوج صبح و عصر و در روزهای کاری متفاوت فیلم‌برداری انجام شد. بعد از آن با استفاده از فیلم‌های ضبط شده اطلاعات مربوط به متغیرهای زمان توقف استخراج گردید. در مرحله بعدی بعد از بررسی اطلاعات از لحاظ آماری (میانگین، واریانس و نرمال بودن یا نبودن داده‌ها) صورت گرفت. در ادامه برای هریک از مسیر‌ها مدل‌های پیش‌بینی زمان تاخیر محاسبه و بهترین مدل با استفاده از آزمون‌های برازندگی و همبستگی تعیین شد. در نهایت برای سنجش میزان تغییر نحوه پرداخت از پول و بلیت کاغذی به بلیت الکترونیکی در مسیر سید خندان به تجریش بر روی زمان توقف شبیه سازی انجام شد. نتایج نشان می‌دهد که یکی از موثرترین اقدامات برای افزایش رضایت مسافران، تغییر در نحوه پرداخت هزینه سفر است که راه‌اندازی سیستم پرداخت الکترونیکی و اخذ هزینه در مقابل هر درب می‌تواند منجر به کاهش طول زمان سوار شدن مسافران و در نتیجه کاهش زمان توقف شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Social Impact of Intelligence on Traffic Management

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Shah Ebrahimi 1
  • Alireza Mahpour 2
  • Parham Qeraati Sani 3
1 khaje Nasir University of Technology
2 Road, Housing and Development Research Center
3 Azad Islamic University
چکیده [English]

Public vehicles in our country can be an important part of the solution to improve the economic, energy and environmental challenges and bring us a better quality of life. One of the manifestations of low technology in public transportation is the leasing in traditional ways. Getting a fair in traditional ways in the transportation industry has many problems, such as waste of time and delays in travel time, hence the need for the transformation and introduction of new technologies into this field. The purpose of this study is to investigate the effect of electronic ticketing on improving the performance of urban public transport. In this research, filming is done from each of Seyeddkhandan to Tajreish (paper and money tickets) routes and from Vanak Square to Tajreish (Electronic Ticket) at peak hours of the morning and evening and on different working days. After that, information about the time stops variables is extracted using the recorded videos. In the next stage, the data are analyzed statistically (mean, variance and normal or non-data). Then, for each of the paths, the latency prediction models are calculated and the best model is determined using fitness and correlation tests. Finally, to measure the change in how money and paper tickets are transferred to the electronic ticket on the path of Seyeddkhandan, it is done on the simulation stop time. The results show that the model 4 is more suitable than other models and has more adaptation than the actual delay time. And one of the most effective measures that bus companies can do to increase passenger satisfaction is the change in how the travel costs are paid; setting up an electronic payment system and costing each one can lead to a reduction in the length of time passengers boarding and As a result, reduce stop time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Transit
  • Intelligent
  • Delay
  • Traffic