بررسی اثر خرده لاستیک ضایعاتی بر خستگی مخلوط‌های آسفالتی گرم حاوی زایکوترم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

2 هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر

چکیده

توجه به مسئله محیط‌زیست در قالب کاهش میزان انتشار آلاینده هوا و پخش مواد ضایعاتی در محیط، دوست داران طبیعت را بر آن داشت تا در حوزه راه‌سازی به آسفالت‌هایی با دمای مورد نیاز کمتر در تولید (آسفالت گرم) و استفاده مجدد از مواد بازیافتی روی آورند. در این پژوهش با توجه به این رویکرد، از خرده لاستیک ضایعاتی در آسفالت گرم استفاده شده و ازآنجاکه خرابی خستگی نوعی خرابی سازه‌ای مؤثر بر کیفیت و ایمنی روسازی آسفالتی است، اثر این افزودنی بر عمر خستگی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا از زایکوترم به‌عنوان افزودنی آسفالت گرم در مقادیر 1/0، 15/0 و 2/0 درصد وزنی قیر و خرده لاستیک به میزان 10 و 20 درصد جایگزین سنگ‌دانه استفاده شد. آزمایش‌های مدول برجهندگی، کشش غیرمستقیم، خستگی تیر خمشی و خستگی کشش غیرمستقیم بر روی نمونه‌های آسفالتی انجام گرفت. نتایج نشان داد که هر دو افزودنی منجر به بهبود عمر خستگی می‌گردند و بهینه‌ترین حالت به‌کارگیری خرده لاستیک در آسفالت گرم، میزان 10 درصد جایگزینی آن با سنگ‌دانه است که می‌تواند در کنار 1/0 درصد زایکوترم، عمر خستگی تا میزان 80 درصد بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study Effect of Waste Tire Rubber on Fatigue Behavior of Warm Mix Asphalt Containing Zycotherm

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Shahebrahimi 1
  • mansour fakhri 2
1 Khajeh Nasir Toosi University of Technology
2 Associate professor, KN Toosi University of technology
چکیده [English]

Considering the environmental issue in form of reducing both of air pollutant emissions and disposing of waste materials in the environment, nature lovers have come up Asphalts with less heat in production (warm asphalt) and use again of recycled materials in the road construction sector. According to this approach, waste tire rubber in warm mix asphalt is used and since fatigue failure is affecting the quality and safety of asphalt pavement, effect of this additive on fatigue life has been investigated. In this regard, Zycotherm was used as warm mix additive in amounts of 0.1, 0.15 and 0.2 percent by bitumen weight and waste tire was used as substitute for 10 and 20 percent aggregate. Resilient Modulus, Indirect Tensile Strength, Four-point Bending Beam and Indirect Tensile Fatigue tests were done on asphalt specimens. The results showed that both additives increase fatigue life and the optimum use of waste tire rubber in warm mix asphalt is 10 percent replacement with aggregate, which can improve fatigue life by up to 80 percent along with 0.1 percent of the zycotherm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tire Rubber
  • fatigue
  • Indirect Tensile Strength
  • Warm Mix Asphalt