بررسی عوامل مختلف تاثیرگذار بر گسترش پارکینگ‌های عمومی در شهر تهران با رویکرد مدیریت ذینفعان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده

مشکل کمبود فضای پارک خودردر بسیاری از سفرهای شهری تهران مشاهده‌‌می‌َشود. آمار رسمی شهرداری تهران موید فاصله زیاد میان عرضه و تقاضای فضای عمومی پارک خودرو در شهر است. این سؤال مطرح‌است که با وجود مشکلات فراونی که کمبود پارکینگ عمومی در تهران بوجود آورده‌است، چه عواملی وجود دارد که مدیران شهری تهران نتوانسته‌اند طی سالیان برای آن‌ها راه‌حلی مناسب پیداکنند. در این تحقیق، به منظور شناسایی این عوامل، مشکل کمبود پارکینگ از ابعاد گوناگون و با انجام مطالعات میدانی از ذینفعان مختلف بررسی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه‌ای از تحقیقات انجام‌شده در جهان راهکارهایی جهت رفع مشکل ارائه‌شده‌است. سودآورنبودن سرمایه‌گذاری در پارکینگ‌های عمومی و مطرح‌نبودن این مشکل به‌عنوان دغدغه‌ای اصلی در شهرداری تهران به‌عنوان عوامل اصلی شناسایی‌شده‌اند. از‌این‌رو، در اولویت قراردادن این مساله توسط مدیران و درنظرگرفتن تمهیداتی مانند ضابطه‌مندکردن پارکینگ‌های حاشیه‌‌ای و متناسب‌کردن تعرفه‌های پارکینگ از جمله راهکارهای پیشنهادی است. تحقیق حاضر به‌عنوان اولین تحقیق در زمینه تحلیل ذینفعان پارکینگ عمومی می‌تواند شروع کننده مطالعات و گام‌های اجرایی تکمیلی برای بهبود وضعیت پارکینگ در تهران باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of factors influencing public parking development in Tehran

نویسندگان [English]

  • Amin Alvanchi
  • Nader Moghaddam
  • Seyed Mohammad Taghi Hoseini
Department of Civil Engineering, Sharif University of Technology
چکیده [English]

Tehran citizens suffer from hardly found public parking spots on their daily intra-city trips. Official statistics published by the Tehran Municipality affirms the high gap between public parking supply and demand all over the city. This gap, however, is a result of decades of shortfalls in developing public parking in the city. The contributing factors which have prevented the authorities from solving the issue during past years, however, have not been investigated yet. To address this problem, this research investigated the Tehran’s parking development issue from different aspects. An assessment was carried out according to a thorough literature review and field survey of four major stakeholders including car owners, public parking investors, public parking operators, and the city authorities. The questionnaire-based survey conducted among car owners in the city showed the majority of the car owners spend more than 10 minutes finding free parking spots which create high stress among them. The majority of car drivers were interested in the parking areas close to their destinations. Consequently, on-street parking spots were more favorable than the off-site parking areas. In the interviews conducted with different stakeholders, low profitability of the parking investment, not taking the issue seriously by the city authorities, high costs of parking construction permits, poorly regulated car park rates by the authorities and high parking operation costs were identified as the main influencing factors to the parking problem. Giving a high priority to this issue by the city authorities, proactivity regulating the car park rates in different parts of the city, creating new parking investment incentives such as tax exemptions and granting commercial permits, and implementing new regulations encouraging parking owners in using off-street parking were among the recommended solutions. The achieved results in the research can be used as inputs for future decisions in the Tehran Municipality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public parking
  • Parking development
  • Transportation Management
  • Urban infrastructure
  • Tehran