رویکرد شبکه‌ای در توسعه بنادر کوچک تجاری (مطالعه موردی: بنادر کوچک استان خوزستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 رییس بخش حمل و نقل دریایی

2 دانشگاه تهران

3 مرکز تحقیقات وزارت راه، مسکن و شهرسازی

چکیده

در طول دهه‌های پیشین با توجه به رشد و توسعه بنادر بزرگ در سطح کشور، بنادر کوچک نقش خود را در سطح منطقه‌ای و ملی از دست داده و به یک بندر محلی تبدیل شده‌اند. این درحالی‌ است که این بنادر با توجه به پتانسیل‌های خاص خود می‌توانند به‌عنوان جزئی از کل به سازمان بنادر و دریانوردی کشور در تحقق چشم‌اندازهای آن کمک نمایند. ایده شبکه‌سازی بنادر از ایده‌های نسبتا نوینی است که در سالهای اخیر مورد توجه کشورهای پیشرو در حمل و نقل دریایی قرار گرفته است. در رویکرد شبکه‌سازی، بنادر کوچک و بزرگ می‌توانند در قالب خوشه‌های عملکردی ایفای نقش نمایند. هر یک از بنادر به عنوان یک گره عملکردی در یک شبکه بزرگتر به عنوان جزیی از کل در راستای تحقق اهداف و چشم‌اندازهای کلان عمل می‌نمایند. در این پژوهش، تمرکز بر بنادر استان خوزستان شامل بنادر امام خمینی، آبادان، خرمشهر، اروندکنار، چوئبده، شادگان و سجافی می‌باشد. ابتدا معیارهای ارزیابی بنادر در دو رویکرد کالبدی و اقتصادی، حمل و نقل چندوجهی و زیرساختی، به روش دلفی تعیین شده، سپس ویژگی‌های مد نظر هر یک از بنادر بر اساس شاخص‌های تعیین شده و با جزییات معرفی و تشریح می‌شوند. بر این اساس هر یک از بنادر با استفاده از روش ارزش‌گذاری، در سه سطح طبقه‌بندی شده است. در نهایت با تکیه بر الگوهای شبکه‌سازی، بهترین شبکه ارتباطی بنادر کوچک استان خوزستان معرفی خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Network approach in development of small commercial ports [Case Study: Ports of Khuzestan Province]

نویسندگان [English]

  • Seyede Masoomeh sadaghi 1
  • saman zare 2
  • hoda fasihi karami 3
1 BHRC
2 tehran university
3 BHRC
چکیده [English]

In the past few decades, small ports have lost their regional and national role due to development and growth of major ports of the country and have transformed into local ports. However, these ports have much potential to assist Ports and Maritime Organization to fulfill its long-term perspectives. Port networking is one of the newest ideas developed in leading countries of the maritime transportation industry. In a networking approach, small and large ports can act as performance nodes of the network contributing to the whole system in order to reach the superior goals and outlook. In this research, the focus is on commercial ports of Khuzestan province: Imam Khomeini, Khorramshahr, Abadan, Arvandkenar, Choebdeh, Sajjafi and Shadegan. First, port assessment indicators are defined using Delphi method, considering spatial and economical, multimodal transportation and infrastructures approaches. Then, each port`s specifications are precisely assessed using modified indicators and every port is valued into three levels. Finally, considering common network designs, the most optimum network model is developed for commercial ports of Khuzestan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Port networking models
  • Ports of Khuzestan
  • Commercial Ports