بررسی آزمایشگاهی اثر مشترک مقدار ریزدانه، سیمان، و مقاومت فشاری طرح اختلاط بهینه بتن غلتکی روسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 عضو هیات علمی دانشگاه سمنان

چکیده

استفاده از بتن غلتکی مطلوب برای روسازی راه زمانی دارای اهمیت بیشتری است که علاوه بر کم کردن هزینه‌های اقتصادی، نیاز به طرح اختلاطی بهینه با مقاومت بالا باشد لذا باید پارامترهایی همچون جنس مصالح سنگی، نوع دانه‌بندی، نوع و میزان سیمان مصرفی و سایر مشخصات مواد تشکیل دهنده بتن مورد بررسی قرار گیرد که در این پژوهش با تغییر در مقدار ریزدانه و سیمان سعی بر رسیدن به طرح اختلاطی بهینه شده است که به ترتیب مقدار ریزدانه از کل مصالح سنگی در دو محدوده 100% تا 50% و 0% تا 50% تغییر و مقدار نسبت سیمان به مصالح خشک در محدوده‌ی 10% تا 22% تغییر کرده است. نتایج حاصل از آزمایش مقاومت فشاری نشان داد که طرح اختلاطی با 34% ریزدانه و 66% درشت‌دانه دارای دانه‌بندی و سیمان بهینه است که به ترتیب باعث افزایش 12.5% و 15.04% مقاومت فشاری نسبت به حالت مبنا شده است. افزایش مقدار سیمان تا حدودی باعث افزایش مقاومت شده ولی افزایش بیش از حد بهینه باعث کاهش مقاومت فشاری شد.ضمنا نتایج نشان داد که با افزایش میزان ریزدانه تا مقدار 50%،، عملیات تراکم بتن غلتکی به حالت مبنا (یعنی %50 درشت دانه و %50 ریزدانه) نزدیکتر شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of common effectiveness of fine aggregate, cement, and compressive strength of optimum mix design of Pavement Rolled Compacted Concrete

نویسندگان [English]

  • Mahdi Navvabi 1
  • Mohammad Kazem Sharbatdar 2
  • Gholamali shafabakhsh 1
1 Semnan University
2 Semnan University
چکیده [English]

The need for a suitable roller Compacted concrete has effective role in the use of this concrete in the pavement. In order to achieve the desired roller Compacted concrete, an optimal mixing plan is required to have optimal mixing parameters such as kind of stone materials, type of aggregate, type and amount cement consumption and other properties of its ingredients can play a significant role. In this paper, by changing the roller concrete gradation in 8 different types, inside and outside the specified range of regulations, and 5 different percentages of cements, compressive strength of cylindrical samples were tested and calculated to determine the optimal amount of cement and optimum granulation. The results of this experiment showed that the mixing plan with 34% fine grained and 66% coarse presented the best compressive strength. The concrete compressive strength of Rolled Compacted Concrete was increased by increasing the cement up to limited amount .

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Roller concrete pavement"
  • "Optimum gradation"
  • "Optimum cement"
  • "compressive strength"