ارائه یک مدل چندهدفه جهت مکانیابی مراکز توزیع و مسیریابی خودروهای توزیع خون در شرایط بحران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیر گروه فنی و مهندسی دانشگاه پیام نور استان اردبیل

2 گروه مهندسی صنایع، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مدیریت فرآورده‌های خونی، یکی از نگرانی‌های مهم بشر است. اگرچه برای یافتن جایگزین‌های مناسبی برای خون تلاش‌هایی شده؛ اما هنوز اهداکنندگان خون، مهم‌ترین منبع تأمین نیاز بیماران هستند. خون یک محصول حساس و فاسد‌شدنی است؛ علاوه بر این، اندکی تصادفی‌ بودن عرضه و تقاضای آن، می‌تواند بر پیچیدگی این زنجیره و دشوار کردن مدیریت آن بویژه در شرایط زلزله بیافزاید زیرا کمبود آن موجب مرگ انسان می گردد و مازاد آن پذیرفته نیست. بنابراین در این مقاله یک مدل ریاضی جهت مکانیابی پایگاه‌های توزیع خون به‌همراه مسیریابی خودروهای حمل در شرایط زلزله ارائه شده است. اهداف در نظر گرفته شده شامل کمینه کردن کمبود خون، بیشینه کردن رضایت‌مندی افراد آسیب دیده و کمینه کردن هزینه‌های حمل و نقل و مکانیابی می باشد. در نظر گرفتن حالت عدم قطعیت سناریویی به-همراه، ریسک اختلال و رضایت افراد آسیب دیده از جمله نوآوری‌های این پژوهش بشمار می‌آید. مدل پیشنهادی در ابعاد کوچک و متوسط با الگوریتم محدودیت اپسیلون و برای مطالعه موردی (منطقه 7 شهر تهران) با الگوریتم ژنتیک مرتب‌سازی نامغلوب حل شده است. نتایج تحلیل بیانگر کمینه شدن خطای تخمین در رویکرد ژنتیک مرتب‌سازی نا مغلوب هست و همچنین با افزایش تقاضا تعداد مراکز توزیع تاسیس شده افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Multi-Objective Model for Locating Distribution Centers and Routing Blood Distribution Vehicles in Disaster

نویسندگان [English]

  • Esfandyar Ataei 1
  • R. Sadeghian 2
  • M. Hamedi 2
1 Technical & Engineering group Manager of Payam Noor University of Ardebil
چکیده [English]

Management of blood products is one of the major concerns of mankind. Although efforts have been made to find suitable alternatives to blood, but blood donors are still the most important source of care for patients. Blood is a sensitive and perishable product; in addition, a little its randomness of supply and demand can add to the complexity of this chain and make it difficult to manage, especially in earthquake-prone situations, because its deficiency causes human death and excess is not accepted. Therefore, in this paper, a mathematical model for locating blood distribution sites along with transporting vehicles routing in earthquake conditions is presented. The goals are to minimize blood shortages, maximize satisfaction of affected people, and minimize transportation and location costs. One of the contributions of this paper is considering scenario-based uncertainty along with risk of disturbance and satisfaction of affected people. The proposed model is solved in small and medium dimensions with the Epsilon constraint algorithm and for the case study (District 7 of Tehran city) with the non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA). The results of the analysis show that the estimation error is minimized in the non-dominated sorting genetic algorithm and as the number of established distribution centers increases with demand increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • routing
  • Location
  • blood supply chain
  • satisfaction of injured
  • Time window