موضوعات = زیرساختهای حمل و نقل -ژئوتکنیک ومکانیک خاک
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی تأثیر دامنه‌ی خمیری بر میزان آبشستگی و خاصیت خودترمیمی خاک‌های رسی با مواد افزودنی نانورس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1399

شهاب حسن پور؛ احمدرضا مظاهری؛ امید خالقی پور


2. بررسی و مقایسه رفتار تک شمع و گروه شمع تحت اثر بار دینامیکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1397

شهاب حسن پور


4. مطالعه ریزساختاری تثبیت سطحی بستر با اختلاط نانو رس و آهک در خاک‌های ریزدانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1399

عادل عساکره؛ امید توسلی؛ ایمان صفرزاده