دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 64، مهر 1399، صفحه 1-250 
1. بررسی رفتار رئولوژیکی قیرهای اصلاح شده با خاکستر ضایعات صنعتی

صفحه 1-18

مجید ستاری؛ علیرضا عاملی؛ سید روح اله معافی مدنی


12. بررسی خصوصیات عملکردی مخلوط‌های آسفالتی اصلاح شده با نانو لوله کربن

صفحه 169-180

سید روح اله معافی مدنی؛ امین چوبدار؛ امین فرج اللهی


15. کنش بلوغ هوش کسب و کار بر حمل و نقل هوشمند

صفحه 217-233

علی اکبر حدادی هرندی؛ چنگیز والمحمدی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ نوید نظافتی