نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب‌شستگی تاثیر پیشروی نامتقارن خاکریزهای دسترسی پل های بیه‌دار بر جریان [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 1-14]
 • آزادراه قیمت‌گذاری عوارض آزادراه‌ها با توسعه مدل‌های اقتصادی در شرایط عدم قطعیت [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 83-104]
 • آزمایش خمش نیم دایره ای (SCB) بررسی تاثیر نرخ بارگذاری آزمایش خمش نیم دایره ای بر پارامترهای مختلف مکانیک شکست مخلوط های آسفالتی در دمای متوسط [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 163-176]
 • آزمایش‌های ریزساختاری مطالعه ریزساختاری تثبیت سطحی بستر با اختلاط نانو رس و آهک در خاک‌های ریزدانه [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 187-202]
 • آزمایش‌های شارپ ارزیابی عملکرد قیر حاوی میکرو الیاف سلولزی و پلیمر اس بی اس و اس بی آر [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 239-256]
 • آزمون مایرز بریگز پیش‌بینی ترجیحات شخصیتی و رفتارهای پر خطر رانندگی موثر بر تعداد تصادفات رانندگی [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 129-140]
 • آسفالت بازیافتی بررسی اثرات پیرشدگی بر عملکرد مخلو‌ط‌های آسفالتی گرم حاوی خرده آسفالت بازیافتی درصد بالا و روغن خوراکی ضایعاتی [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 67-78]
 • آسفالت گرم (WMA) بررسی حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی گرم (WMA) حاوی افزودنی زایکوترم و درصدهای مختلف خرده آسفالت [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 67-82]
 • آنالیز واریانس اندازه گیری مکرر تحلیل شدت حوادث جاده ای با توجه به نوع خودور [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 93-106]
 • آهک مطالعه ریزساختاری تثبیت سطحی بستر با اختلاط نانو رس و آهک در خاک‌های ریزدانه [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 187-202]

ا

 • اتیلن وینیل استات (EVA) بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانوکامپوزیت اتیلن وینیل استات-مونتموریلونیت بر خصوصیات شیارشدگی و خستگی مخلوط آسفالتی [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 283-295]
 • اثربخشی اقدامات اصلاحی اثربخشی اجرای همزمان اقدامات اصلاحی در نقاط پرتصادفات (مطالعه موردی: محور ملایر- جوکار) [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 149-160]
 • اثر یادگیری بهینه سازی مسئله زمانبندی کامیون ها در انبار متقاطع چنددربی با در نظر گرفتن اثر یادگیری و زوال پذیری کارها [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 183-206]
 • ارتعاش ارزیابی اثر عمق ترانشه در کاهش ارتعاشات ناشی از عبور خودروهای سنگین [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 1-12]
 • ارزش درک شده شناسایی و مدل‌سازی متغیرهای پنهان فردی موثر در انتخاب شیوه حمل و نقل ریلی درون‌شهری [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 103-116]
 • ارزیابی تاثیر ایمنی ارزیابی تاثیر ایمنی میدان در کاهش تصادفات تقاطع [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 1-12]
 • استقامت مارشال بررسی اثرات پیرشدگی بر عملکرد مخلو‌ط‌های آسفالتی گرم حاوی خرده آسفالت بازیافتی درصد بالا و روغن خوراکی ضایعاتی [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 67-78]
 • اصلاح قیر ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر نانو سیلیس بر عملکرد دمای بالای قیر [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 283-298]
 • اضافه تناژ بررسی تأثیر تردد ناوگان باری دارای اضافه تناژ بر کاهش طول عمر روسازی های انعطاف پذیر با استفاده از اطلاعات سامانه های توزین حین حرکت [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 177-186]
 • افزایش تقاضا‌ بررسی عوامل موثر بر جابجایی مسافر در ناوگان حمل و نقل ریلی و جاده ای: مطالعه موردی مسیرسمنان –تهران [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 123-132]
 • افزودنی ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات عملکردی قیر اصلاح شده با پلیمر و افزودنی نیمه گرم [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 249-266]
 • اقتصاد مهندسی قیمت‌گذاری عوارض آزادراه‌ها با توسعه مدل‌های اقتصادی در شرایط عدم قطعیت [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 83-104]
 • الکترواسمزی تاثیر روش الکترواسمزی همراه با تزریق کلرید استرانسیم بر خصوصیات مهندسی خاک های ریزدانه خمیری بستر راه [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 121-134]
 • الگوریتم ژنتیک با مرتب‌سازی نامغلوب نخبه‌گرا انتخاب روشهای بهینه تعمیر و نگهداری برای روسازی‌های شمال کشور با توجه به نوع خرابی‌های موجود و تخصیص بهینه اقدامات اصلاحی برای آنها [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 147-162]
 • الگوریتم ژنتیک مرتب‌شده نامغلوب (NSGA-II) بهینه سازی حملونقل نفت خام با الگوگیری از مساله بستهبندی ظرف [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 255-268]
 • الگوریتم فراابتکاری بهینه سازی مسئله زمانبندی کامیون ها در انبار متقاطع چنددربی با در نظر گرفتن اثر یادگیری و زوال پذیری کارها [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 183-206]
 • الگوریتم فراابتکاری ازدحام ذرات چندهدفه تعیین دوره بهینه تعمیر و نگهداری به منظور حداقل سازی هزینه چرخه عمر در پلهای راه آهن [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 235-254]
 • الگوی خود‌رگرسیون با وقفه توزیعی عبور نرخ ارز بر ‌بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران: الگوی خود‌رگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL) [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 179-194]
 • المان محدود ارزیابی اثر عمق ترانشه در کاهش ارتعاشات ناشی از عبور خودروهای سنگین [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 1-12]
 • الیاف ارزیابی اثر الیاف بر شرایط رشد ترک در بتن غلتکی با استفاده از مدل اصلاح شده دو-پارامتری شکست [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 233-248]
 • الیاف ارزیابی تاثیر استفاده از الیاف بر عملکرد آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 199-210]
 • الیاف ارزیابی اثر الیاف بر خصوصیات مکانیکی بتن حاوی تراشه آسفالت [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 33-46]
 • الیاف ضایعاتی فرش تاثیر الیاف ضایعاتی فرش ماشینی فرسوده بر خصوصیات مکانیکی و جذب انرژی بتن خود تراکم [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 269-282]
 • انبار متقاطع بهینه سازی مسئله زمانبندی کامیون ها در انبار متقاطع چنددربی با در نظر گرفتن اثر یادگیری و زوال پذیری کارها [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 183-206]
 • انتخاب مسیر بررسی و ارائه مدل قیمت‌گذاری عوارض آزاد‌راه‌ها بر مبنای سهم تغییر وسیله، تغییر مسیر، تغییر زمان سفر و میزان تمایل به‌پرداخت کاربران (نمونه موردی: آزادراه تهران_ساوه) [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 359-370]
 • انتخاب وسیله بررسی و ارائه مدل قیمت‌گذاری عوارض آزاد‌راه‌ها بر مبنای سهم تغییر وسیله، تغییر مسیر، تغییر زمان سفر و میزان تمایل به‌پرداخت کاربران (نمونه موردی: آزادراه تهران_ساوه) [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 359-370]
 • اولویت‌بندی مدل‌سازی به منظور شناسایی و اولویت‌دهی قوس‌های قائم خطرناک از منظر ایمنی و تصادفات [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 21-30]
 • اولویت‌بندی شناسایی عوامل مؤثر بر شدت تصادفات راه های برون‌شهری و اولویت‌بندی راهکارها با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) و سیستم استنتاج فازی (FIS) [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 163-184]
 • اولویت‌بندی عملگرهای سرویس مدل اولویت‌بندی عملگرهای سرویس در معماری سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند شهرهای کشور با بکارگیری الگوی کوداس [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 131-146]
 • ایمنی بررسی رهیافت‌های مناسب جهت افزایش ضریب ایمنی جریان‌های سواره و پیاده در شهر قم [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 141-162]
 • ایمنی مدل‌سازی به منظور شناسایی و اولویت‌دهی قوس‌های قائم خطرناک از منظر ایمنی و تصادفات [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 21-30]
 • ایمنی شناسایی عوامل مؤثر بر شدت تصادفات راه های برون‌شهری و اولویت‌بندی راهکارها با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) و سیستم استنتاج فازی (FIS) [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 163-184]
 • ایمنی کاربرد مدل‌های فضایی- مکانی در پیش‌بینی فراوانی تصادفات جاده‌ای (مطالعه موردی: شبکه راه‌های اصلی استان همدان) [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 45-58]
 • ایمنی ترافیک توسعه شاخص ایمنی جایگزین ترکیبی برای تصادفات جلو به عقب با استفاده از سیستم استنتاج فازی [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 31-46]
 • ایمنی ترافیک داده کاوی عوامل مرتبط در حمل اضافه‌تناژ وسایل نقلیه باری در معابر درون‌شهری تهران [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 211-226]

ب

 • بارگذاری دینامیکی ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر نانو سیلیس بر عملکرد دمای بالای قیر [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 283-298]
 • بالاست ارزیابی عددی رفتار مصالح بالاست مخلوط با خرده لاستیک با رویکرد اجزای مجزا در آزمون جعبه بالاست [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 161-182]
 • بتن ارزیابی اثر الیاف بر خصوصیات مکانیکی بتن حاوی تراشه آسفالت [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 33-46]
 • بتن آسفالتی بررسی مدول برجهندگی بتن آسفالتی حاوی ضایعات پلیمر PET با استفاده از روش مدلسازی پاسخ سطح [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 29-44]
 • بتن آسفالتی بازیافتی ارزیابی تاثیر پیر شدگی بر روی خواص بتن آسفالتی بازیافتی حاوی جوانساز روغن موتور ضایعاتی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 105-122]
 • بتن الیافی تاثیر الیاف ضایعاتی فرش ماشینی فرسوده بر خصوصیات مکانیکی و جذب انرژی بتن خود تراکم [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 269-282]
 • بتن خود تراکم تاثیر الیاف ضایعاتی فرش ماشینی فرسوده بر خصوصیات مکانیکی و جذب انرژی بتن خود تراکم [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 269-282]
 • بخش حمل و نقل عبور نرخ ارز بر ‌بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران: الگوی خود‌رگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL) [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 179-194]
 • بخش گردشگری بررسی اثر زیر ساخت‌های حمل و نقل بر توسعه گردشگری کشورهای در حال توسعه منتخب [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 59-68]
 • برآورد ناوگان باری طراحی مدل برآورد تعداد و توزیع ناوگان بار(کامیون) مورد نیاز در حمل‌ونقل بین شهری و نحوه توزیع بهینه آن (مطالعه موردی:استان فارس و خوزستان) [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 79-92]
 • برنامه‌ریزی تخلیه مدل‌سازی پویای برخی سیاست‌های مدیریتی در تخلیه اضطراری [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 135-148]
 • بزرگراه برون‌شهری شناسایی پارامترهای مؤثر در مدل‌های شبیه‌سازی خردنگر ایمنی (مطالعه موردی بزرگراه برون‌شهری مشهد-سبزوار-تهران) [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 203-222]
 • بستر راه تاثیر روش الکترواسمزی همراه با تزریق کلرید استرانسیم بر خصوصیات مهندسی خاک های ریزدانه خمیری بستر راه [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 121-134]
 • بهره‌بردار تأسیسات هسته‌ای شناسایی مسئول جبران خسارات در فرایند حمل و نقل دریایی مواد هسته‌ای [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 211-234]
 • بهسازی خاک تاثیر روش الکترواسمزی همراه با تزریق کلرید استرانسیم بر خصوصیات مهندسی خاک های ریزدانه خمیری بستر راه [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 121-134]
 • به‌کارگیری توابع چگالی و طول صف در مدل‌های تخصیص پویای میان‌نگر به‌کارگیری توابع چگالی و طول صف در مدل های تخصیص پویای میان‌نگر [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 15-32]
 • بیز تجربی ارزیابی تاثیر ایمنی میدان در کاهش تصادفات تقاطع [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 1-12]
 • بیز تجربی اثربخشی اجرای همزمان اقدامات اصلاحی در نقاط پرتصادفات (مطالعه موردی: محور ملایر- جوکار) [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 149-160]
 • بیه پل تاثیر پیشروی نامتقارن خاکریزهای دسترسی پل های بیه‌دار بر جریان [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 1-14]

پ

 • پردازش تصویر یک روش کارآمد برای ردیابی خودروها جهت تعیین تراکم ترافیک در سامانه ‏های ترابری هوشمند با کمک پردازش تصویر [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 227-238]
 • پردازش تصویر ارزیابی اثر الیاف بر شرایط رشد ترک در بتن غلتکی با استفاده از مدل اصلاح شده دو-پارامتری شکست [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 233-248]
 • پروفایل سرعت قطار طراحی سیستم کنترل خودکار سرعت قطار با استفاده از کنترل کنندة LQR؛ مطالعة موردی: قطارهای مسافری مشهد تا نیشابور [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 185-198]
 • پل تعیین دوره بهینه تعمیر و نگهداری به منظور حداقل سازی هزینه چرخه عمر در پلهای راه آهن [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 235-254]
 • پل ارزیابی ریسک پل‌های شهر بابلسر از منظر ساختار شهری با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 207-222]
 • پلیمر ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات عملکردی قیر اصلاح شده با پلیمر و افزودنی نیمه گرم [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 249-266]
 • پلیمر بررسی تأثیر SBR بر عملکرد مخلوط آسفالتی حاوی افزودنی‌های نیمه گرم [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 305-326]
 • پنجره زمانی سرویس‌دهی بهینه سازی چند هدفه مسئله مسیر یابی و زمانبندی سبز وسایل نقلیه ناهمگون با عرضه و تقاضای احتمالی [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 1-20]
 • پودر لاستیک ارزیابی مقاومت شیارشدگی قیر و مخلوط آسفالتی حاوی گیلسونایت، پودر لاستیک و افزودنی نیمه گرم [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 283-304]
 • پودرلاستیک بررسی تاثیر افزودنی نیمه گرم بر رفتار خستگی قیر و مخلوط آسفالتی اصلاح شده با گیلسونایت و پودر لاستیک [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 327-358]
 • پیر شدگی ارزیابی تاثیر پیر شدگی بر روی خواص بتن آسفالتی بازیافتی حاوی جوانساز روغن موتور ضایعاتی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 105-122]
 • پیرشدگی بررسی اثرات پیرشدگی بر عملکرد مخلو‌ط‌های آسفالتی گرم حاوی خرده آسفالت بازیافتی درصد بالا و روغن خوراکی ضایعاتی [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 67-78]

ت

 • تأثیر نفوذ خودروهای خودران تعیین تأثیر نفوذ خودروهای خودران بر روی ظرفیت در معابر شریانی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 13-38]
 • تأخیر کنترل ارزیابی عملکرد میدان‌های دوخطه استاندارد تحت شرایط تقاضای غیرقطعی با استفاده از روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 87-102]
 • تثبیت سطحی خاک مطالعه ریزساختاری تثبیت سطحی بستر با اختلاط نانو رس و آهک در خاک‌های ریزدانه [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 187-202]
 • تحلیل اقتصادی تصادفی قیمت‌گذاری عوارض آزادراه‌ها با توسعه مدل‌های اقتصادی در شرایط عدم قطعیت [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 83-104]
 • تحلیل تاریخچه زمانی بررسی عملکرد پل های بتنی بهسازی شده با میراگر اصطکاکی دورانی [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 73-86]
 • تحلیل های فضایی مکانی بررسی رهیافت‌های مناسب جهت افزایش ضریب ایمنی جریان‌های سواره و پیاده در شهر قم [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 141-162]
 • تخصیص پویا مدل‌سازی پویای برخی سیاست‌های مدیریتی در تخلیه اضطراری [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 135-148]
 • تخصیص ترافیک تصادفی مطالعه تطبیقی مدل‌های تخصیص ترافیک تصادفی لوجیت- مبنا [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 89-110]
 • تخصیص دینامیک" مدل برآورد ماتریس‌های مبدأ و مقصد در مدل تخصیص دینامیکی در شرایط اشباع [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 47-60]
 • تخلفات ناوگان باری داده کاوی عوامل مرتبط در حمل اضافه‌تناژ وسایل نقلیه باری در معابر درون‌شهری تهران [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 211-226]
 • تخمین ماتریس مبدأ و مقصد" مدل برآورد ماتریس‌های مبدأ و مقصد در مدل تخصیص دینامیکی در شرایط اشباع [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 47-60]
 • تراشه آسفالت ارزیابی اثر الیاف بر خصوصیات مکانیکی بتن حاوی تراشه آسفالت [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 33-46]
 • ترانشه ارزیابی اثر عمق ترانشه در کاهش ارتعاشات ناشی از عبور خودروهای سنگین [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 1-12]
 • تشخیص تراکم ترافیک یک روش کارآمد برای ردیابی خودروها جهت تعیین تراکم ترافیک در سامانه ‏های ترابری هوشمند با کمک پردازش تصویر [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 227-238]
 • تصادف کاربرد مدل‌های فضایی- مکانی در پیش‌بینی فراوانی تصادفات جاده‌ای (مطالعه موردی: شبکه راه‌های اصلی استان همدان) [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 45-58]
 • تصادفات پیش‌بینی ترجیحات شخصیتی و رفتارهای پر خطر رانندگی موثر بر تعداد تصادفات رانندگی [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 129-140]
 • تصادفات جاده ای تحلیل شدت حوادث جاده ای با توجه به نوع خودور [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 93-106]
 • تصادف جلو‌به‌عقب توسعه شاخص ایمنی جایگزین ترکیبی برای تصادفات جلو به عقب با استفاده از سیستم استنتاج فازی [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 31-46]
 • تصمیم‌گیری چند معیاره ارزیابی ریسک پل‌های شهر بابلسر از منظر ساختار شهری با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 207-222]
 • تعمیر و نگهداری ارائه روشی ابتکاری در حل مسائل برنامه‌ریزی نگهداری و ترمیم راه‌ها [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 133-148]
 • تغییرات تقاضا ارزیابی عملکرد میدان‌های دوخطه استاندارد تحت شرایط تقاضای غیرقطعی با استفاده از روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 87-102]
 • تمایل به پرداخت بررسی و ارائه مدل قیمت‌گذاری عوارض آزاد‌راه‌ها بر مبنای سهم تغییر وسیله، تغییر مسیر، تغییر زمان سفر و میزان تمایل به‌پرداخت کاربران (نمونه موردی: آزادراه تهران_ساوه) [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 359-370]
 • تمایل رفتاری شناسایی و مدل‌سازی متغیرهای پنهان فردی موثر در انتخاب شیوه حمل و نقل ریلی درون‌شهری [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 103-116]
 • تورم عبور نرخ ارز بر ‌بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران: الگوی خود‌رگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL) [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 179-194]
 • توزیع بهینه طراحی مدل برآورد تعداد و توزیع ناوگان بار(کامیون) مورد نیاز در حمل‌ونقل بین شهری و نحوه توزیع بهینه آن (مطالعه موردی:استان فارس و خوزستان) [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 79-92]
 • توزیع فضایی کاربرد مدل‌های فضایی- مکانی در پیش‌بینی فراوانی تصادفات جاده‌ای (مطالعه موردی: شبکه راه‌های اصلی استان همدان) [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 45-58]
 • توزین حین حرکت بررسی تأثیر تردد ناوگان باری دارای اضافه تناژ بر کاهش طول عمر روسازی های انعطاف پذیر با استفاده از اطلاعات سامانه های توزین حین حرکت [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 177-186]
 • توسعه ترانزیت مدلی در راستای بررسی تاثیر عوامل مدیریت دانش بر توسعه فناوری ها با تمرکز بر معیارهای توسعه ترانزیت [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 107-120]
 • توسعه فناوری ها مدلی در راستای بررسی تاثیر عوامل مدیریت دانش بر توسعه فناوری ها با تمرکز بر معیارهای توسعه ترانزیت [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 107-120]
 • تیرخمشی ارزیابی تاثیر استفاده از الیاف بر عملکرد آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 199-210]

ث

 • ثبات سیاسی بررسی اثر زیر ساخت‌های حمل و نقل بر توسعه گردشگری کشورهای در حال توسعه منتخب [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 59-68]
 • ثبت آثار جهانی یونسکو بررسی اثر زیر ساخت‌های حمل و نقل بر توسعه گردشگری کشورهای در حال توسعه منتخب [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 59-68]

ج

 • جابجایی مسافر‌ بررسی عوامل موثر بر جابجایی مسافر در ناوگان حمل و نقل ریلی و جاده ای: مطالعه موردی مسیرسمنان –تهران [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 123-132]

چ

 • چقرمگی خمشی تاثیر الیاف ضایعاتی فرش ماشینی فرسوده بر خصوصیات مکانیکی و جذب انرژی بتن خود تراکم [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 269-282]

ح

 • حداقل سازی پشیمانی ساخت مدل بر پایه پشیمانی برای انتخاب شیوه سفر تحصیلی فرزندان توسط والدین، (مطالعه موردی: شهر کرمان) [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 47-60]
 • حداقل شعاع رویکردی جدید در جهت بهینه سازی شعاع قوس‌های افقی راه‌های نظامی کشور [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 111-128]
 • حداقل مربعات خطا" مدل برآورد ماتریس‌های مبدأ و مقصد در مدل تخصیص دینامیکی در شرایط اشباع [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 47-60]
 • حداکثر سازی مطلوبیت ساخت مدل بر پایه پشیمانی برای انتخاب شیوه سفر تحصیلی فرزندان توسط والدین، (مطالعه موردی: شهر کرمان) [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 47-60]
 • حساسیت رطوبتی بررسی حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی گرم (WMA) حاوی افزودنی زایکوترم و درصدهای مختلف خرده آسفالت [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 67-82]
 • حمل‌ونقل بررسی سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل در شرایط نااطمینانی تولید [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 117-130]
 • حمل و نقل شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر ارزیابی کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی با رویکرد دیمتل فازی در فرودگاه امام خمینی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 165-178]
 • حمل‌ونقل بار و کالا داده کاوی عوامل مرتبط در حمل اضافه‌تناژ وسایل نقلیه باری در معابر درون‌شهری تهران [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 211-226]
 • حمل‌ونقل بین شهری طراحی مدل برآورد تعداد و توزیع ناوگان بار(کامیون) مورد نیاز در حمل‌ونقل بین شهری و نحوه توزیع بهینه آن (مطالعه موردی:استان فارس و خوزستان) [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 79-92]
 • حمل‌ونقل جاده‌ای ارزیابی اثر عمق ترانشه در کاهش ارتعاشات ناشی از عبور خودروهای سنگین [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 1-12]
 • حمل و نقل جاده‌ای بررسی عوامل موثر بر جابجایی مسافر در ناوگان حمل و نقل ریلی و جاده ای: مطالعه موردی مسیرسمنان –تهران [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 123-132]
 • حمل و نقل ریلی طراحی سیستم کنترل خودکار سرعت قطار با استفاده از کنترل کنندة LQR؛ مطالعة موردی: قطارهای مسافری مشهد تا نیشابور [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 185-198]
 • حمل و نقل ریلی‌ بررسی عوامل موثر بر جابجایی مسافر در ناوگان حمل و نقل ریلی و جاده ای: مطالعه موردی مسیرسمنان –تهران [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 123-132]
 • حمل و نقل نفت خام بهینه سازی حملونقل نفت خام با الگوگیری از مساله بستهبندی ظرف [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 255-268]

خ

 • خاک رس با خمیری زیاد تاثیر روش الکترواسمزی همراه با تزریق کلرید استرانسیم بر خصوصیات مهندسی خاک های ریزدانه خمیری بستر راه [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 121-134]
 • خاک ریزدانه بستر مطالعه ریزساختاری تثبیت سطحی بستر با اختلاط نانو رس و آهک در خاک‌های ریزدانه [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 187-202]
 • خاکریز دسترسی تاثیر پیشروی نامتقارن خاکریزهای دسترسی پل های بیه‌دار بر جریان [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 1-14]
 • خاکستربادی تأثیر افزودن پوزولان های مختلف بر خصوصیات مکانیکی و جذب آب روسازی بتنی متخلخل [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 51-66]
 • خرده آسفالت (RAP) بررسی حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی گرم (WMA) حاوی افزودنی زایکوترم و درصدهای مختلف خرده آسفالت [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 67-82]
 • خرده لاستیک ارزیابی عددی رفتار مصالح بالاست مخلوط با خرده لاستیک با رویکرد اجزای مجزا در آزمون جعبه بالاست [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 161-182]
 • خسارت هسته‌ای شناسایی مسئول جبران خسارات در فرایند حمل و نقل دریایی مواد هسته‌ای [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 211-234]
 • خستگی ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات عملکردی قیر اصلاح شده با پلیمر و افزودنی نیمه گرم [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 249-266]
 • خستگی بررسی تاثیر افزودنی نیمه گرم بر رفتار خستگی قیر و مخلوط آسفالتی اصلاح شده با گیلسونایت و پودر لاستیک [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 327-358]
 • خستگی بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانوکامپوزیت اتیلن وینیل استات-مونتموریلونیت بر خصوصیات شیارشدگی و خستگی مخلوط آسفالتی [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 283-295]
 • خستگی راننده‌ بهینه سازی چند هدفه مسئله مسیر یابی و زمانبندی سبز وسایل نقلیه ناهمگون با عرضه و تقاضای احتمالی [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 1-20]
 • خشک-غرقاب بررسی تجربی مقاومت برشی دانه‌های سرباره فولاد BOF و EAF در حالت خشک، غرقاب و خشک-غرقاب [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 223-238]
 • خصوصیات سرباره بررسی تجربی مقاومت برشی دانه‌های سرباره فولاد BOF و EAF در حالت خشک، غرقاب و خشک-غرقاب [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 223-238]
 • خصوصیات قیر بررسی خصوصیات ریولوژیکی قیر حاوی افزودنی Nano-Sio2 [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 239-250]
 • خطوط راه‌آهن تعیین دوره بهینه تعمیر و نگهداری به منظور حداقل سازی هزینه چرخه عمر در پلهای راه آهن [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 235-254]
 • خودروی هوشمند توسعه شاخص ایمنی جایگزین ترکیبی برای تصادفات جلو به عقب با استفاده از سیستم استنتاج فازی [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 31-46]

د

 • درگیری شناسایی و مدل‌سازی متغیرهای پنهان فردی موثر در انتخاب شیوه حمل و نقل ریلی درون‌شهری [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 103-116]
 • دسته‌بندی (پلاتونینگ) تعیین تأثیر نفوذ خودروهای خودران بر روی ظرفیت در معابر شریانی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 13-38]
 • دمای عملکردی ارزیابی عملکرد قیر حاوی میکرو الیاف سلولزی و پلیمر اس بی اس و اس بی آر [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 239-256]
 • دوره بهینه تعمیر و نگهداری تعیین دوره بهینه تعمیر و نگهداری به منظور حداقل سازی هزینه چرخه عمر در پلهای راه آهن [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 235-254]
 • دیمتل شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر ارزیابی کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی با رویکرد دیمتل فازی در فرودگاه امام خمینی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 165-178]
 • دینامیک خودرو رویکردی جدید در جهت بهینه سازی شعاع قوس‌های افقی راه‌های نظامی کشور [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 111-128]

ر

 • رئولوژی بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانوکامپوزیت اتیلن وینیل استات-مونتموریلونیت بر خصوصیات شیارشدگی و خستگی مخلوط آسفالتی [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 283-295]
 • رئولوژی قیر ارزیابی مقاومت شیارشدگی قیر و مخلوط آسفالتی حاوی گیلسونایت، پودر لاستیک و افزودنی نیمه گرم [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 283-304]
 • رئولوژی قیر بررسی تاثیر افزودنی نیمه گرم بر رفتار خستگی قیر و مخلوط آسفالتی اصلاح شده با گیلسونایت و پودر لاستیک [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 327-358]
 • راه آهن ارزیابی عددی رفتار مصالح بالاست مخلوط با خرده لاستیک با رویکرد اجزای مجزا در آزمون جعبه بالاست [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 161-182]
 • راه‌های کویری ارائه مدل درخت تصمیم اثر نوع خرابی روسازی بر الگوی رفتاری رانندگان بین شهری در نواحی کویری [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 61-72]
 • راه های نظامی رویکردی جدید در جهت بهینه سازی شعاع قوس‌های افقی راه‌های نظامی کشور [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 111-128]
 • رتبه بندی خودرو ها تحلیل شدت حوادث جاده ای با توجه به نوع خودور [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 93-106]
 • رجحان آشکار شده یک اثرسنجی از قیمت‌گذاری دوره‌مبنا محدوده طرح ترافیک تهران، مدل رفتار سفر کاربران [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 149-164]
 • ردیابی خودرو یک روش کارآمد برای ردیابی خودروها جهت تعیین تراکم ترافیک در سامانه ‏های ترابری هوشمند با کمک پردازش تصویر [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 227-238]
 • رضایت شناسایی و مدل‌سازی متغیرهای پنهان فردی موثر در انتخاب شیوه حمل و نقل ریلی درون‌شهری [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 103-116]
 • رفتار دینامیکی بررسی اثر پارامترهای هندسی گروه شمع بر سرعت بحرانی خط ریلی قطار سریع‌السیر (مطالعه موردی: خط ریلی قطار سریع‌السیر تهران- اصفهان) [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 69-88]
 • رفتار سفر یک اثرسنجی از قیمت‌گذاری دوره‌مبنا محدوده طرح ترافیک تهران، مدل رفتار سفر کاربران [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 149-164]
 • رفتارهای پرخطر رانندگی پیش‌بینی ترجیحات شخصیتی و رفتارهای پر خطر رانندگی موثر بر تعداد تصادفات رانندگی [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 129-140]
 • رگرسیون چند متغیره پیش‌بینی ترجیحات شخصیتی و رفتارهای پر خطر رانندگی موثر بر تعداد تصادفات رانندگی [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 129-140]
 • رگرسیون نزدیکترین همسایه" برآورد شاخص زمان سفر با استفاده از روشهای یادگیری ماشین [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 13-28]
 • روانگرایی بررسی پتانسیل روانگرایی ماسه تثبیت شده با افزودنی سیمان [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 257-266]
 • روسازی ارائه روشی ابتکاری در حل مسائل برنامه‌ریزی نگهداری و ترمیم راه‌ها [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 133-148]
 • روسازی آسفالتی انتخاب روشهای بهینه تعمیر و نگهداری برای روسازی‌های شمال کشور با توجه به نوع خرابی‌های موجود و تخصیص بهینه اقدامات اصلاحی برای آنها [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 147-162]
 • روسازی بتن غلتکی ارزیابی اثر الیاف بر شرایط رشد ترک در بتن غلتکی با استفاده از مدل اصلاح شده دو-پارامتری شکست [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 233-248]
 • روسازی بتنی متخلخل تأثیر افزودن پوزولان های مختلف بر خصوصیات مکانیکی و جذب آب روسازی بتنی متخلخل [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 51-66]
 • روش VIKOR ارزیابی ریسک پل‌های شهر بابلسر از منظر ساختار شهری با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 207-222]
 • روش اجزای مجزا ارزیابی عددی رفتار مصالح بالاست مخلوط با خرده لاستیک با رویکرد اجزای مجزا در آزمون جعبه بالاست [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 161-182]
 • روش سطح پاسخ بررسی مدول برجهندگی بتن آسفالتی حاوی ضایعات پلیمر PET با استفاده از روش مدلسازی پاسخ سطح [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 29-44]
 • روش فازی مدلسازی جریان ترافیک و کنترل اندازه گیری رمپ با استفاده از روش فازی [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 267-282]
 • روش فیلتر کالمن" مدل برآورد ماتریس‌های مبدأ و مقصد در مدل تخصیص دینامیکی در شرایط اشباع [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 47-60]
 • روش کوداس مدل اولویت‌بندی عملگرهای سرویس در معماری سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند شهرهای کشور با بکارگیری الگوی کوداس [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 131-146]
 • روغن خوراکی ضایعاتی بررسی اثرات پیرشدگی بر عملکرد مخلو‌ط‌های آسفالتی گرم حاوی خرده آسفالت بازیافتی درصد بالا و روغن خوراکی ضایعاتی [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 67-78]
 • روغن موتور ضایعاتی ارزیابی تاثیر پیر شدگی بر روی خواص بتن آسفالتی بازیافتی حاوی جوانساز روغن موتور ضایعاتی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 105-122]
 • رویکرد دوسطحی" مدل برآورد ماتریس‌های مبدأ و مقصد در مدل تخصیص دینامیکی در شرایط اشباع [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 47-60]

ز

 • زئولیت تأثیر افزودن پوزولان های مختلف بر خصوصیات مکانیکی و جذب آب روسازی بتنی متخلخل [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 51-66]
 • زاویه رشد ترک ارزیابی اثر الیاف بر شرایط رشد ترک در بتن غلتکی با استفاده از مدل اصلاح شده دو-پارامتری شکست [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 233-248]
 • زمانبندی بهینه سازی مسئله زمانبندی کامیون ها در انبار متقاطع چنددربی با در نظر گرفتن اثر یادگیری و زوال پذیری کارها [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 183-206]
 • زمان سفر" برآورد شاخص زمان سفر با استفاده از روشهای یادگیری ماشین [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 13-28]
 • زمان واکنش کالیبره کردن مدل تعقیب خودرو بر اساس دو پارامتر وابسته زمان واکنش و زمان واکنش در توقف (مطالعه موردی: کلانشهر اصفهان) [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 195-210]
 • زمان واکنش در توقف کالیبره کردن مدل تعقیب خودرو بر اساس دو پارامتر وابسته زمان واکنش و زمان واکنش در توقف (مطالعه موردی: کلانشهر اصفهان) [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 195-210]
 • زوال پذیری بهینه سازی مسئله زمانبندی کامیون ها در انبار متقاطع چنددربی با در نظر گرفتن اثر یادگیری و زوال پذیری کارها [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 183-206]
 • زیر ساخت حمل و نقل بررسی اثر زیر ساخت‌های حمل و نقل بر توسعه گردشگری کشورهای در حال توسعه منتخب [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 59-68]

س

 • ساختار شهری ارزیابی ریسک پل‌های شهر بابلسر از منظر ساختار شهری با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 207-222]
 • سامانه‏های ترابری هوشمند یک روش کارآمد برای ردیابی خودروها جهت تعیین تراکم ترافیک در سامانه ‏های ترابری هوشمند با کمک پردازش تصویر [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 227-238]
 • سرباره کوره آهن گدازی تأثیر افزودن پوزولان های مختلف بر خصوصیات مکانیکی و جذب آب روسازی بتنی متخلخل [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 51-66]
 • سرعت مدل‌سازی به منظور شناسایی و اولویت‌دهی قوس‌های قائم خطرناک از منظر ایمنی و تصادفات [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 21-30]
 • سرعت بحرانی بررسی اثر پارامترهای هندسی گروه شمع بر سرعت بحرانی خط ریلی قطار سریع‌السیر (مطالعه موردی: خط ریلی قطار سریع‌السیر تهران- اصفهان) [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 69-88]
 • سرمایه‌گذاری بررسی سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل در شرایط نااطمینانی تولید [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 117-130]
 • سفر تحصیلی ساخت مدل بر پایه پشیمانی برای انتخاب شیوه سفر تحصیلی فرزندان توسط والدین، (مطالعه موردی: شهر کرمان) [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 47-60]
 • سفر فعال ساخت مدل بر پایه پشیمانی برای انتخاب شیوه سفر تحصیلی فرزندان توسط والدین، (مطالعه موردی: شهر کرمان) [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 47-60]
 • سهمیه بندی سوخت اولویت بندی سیاست های صرفه جویی در مصرف سوخت در کلانشهرهای توریستی و مذهبی (مطالعه موردی: شهر مشهد) [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 39-50]
 • سوانح ترافیکی بررسی رهیافت‌های مناسب جهت افزایش ضریب ایمنی جریان‌های سواره و پیاده در شهر قم [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 141-162]
 • سیستم ATO طراحی سیستم کنترل خودکار سرعت قطار با استفاده از کنترل کنندة LQR؛ مطالعة موردی: قطارهای مسافری مشهد تا نیشابور [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 185-198]
 • سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند مدل اولویت‌بندی عملگرهای سرویس در معماری سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند شهرهای کشور با بکارگیری الگوی کوداس [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 131-146]
 • سیمان بررسی پتانسیل روانگرایی ماسه تثبیت شده با افزودنی سیمان [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 257-266]

ش

 • شاخص انعطاف پذیری بررسی تاثیر نرخ بارگذاری آزمایش خمش نیم دایره ای بر پارامترهای مختلف مکانیک شکست مخلوط های آسفالتی در دمای متوسط [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 163-176]
 • شاخص صیقلی شدن سنگ ارزیابی نتایج آزمایش شاخص صیقلی شدن سنگدانه ها روی مصالح سنگی ایران [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 223-232]
 • شاخص‌های ایمنی جایگزین تصادف توسعه شاخص ایمنی جایگزین ترکیبی برای تصادفات جلو به عقب با استفاده از سیستم استنتاج فازی [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 31-46]
 • شبیه‌ساز خردنگر SUMO شناسایی پارامترهای مؤثر در مدل‌های شبیه‌سازی خردنگر ایمنی (مطالعه موردی بزرگراه برون‌شهری مشهد-سبزوار-تهران) [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 203-222]
 • شبیه‌سازی رایانه‌ای مدل‌سازی پویای برخی سیاست‌های مدیریتی در تخلیه اضطراری [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 135-148]
 • شبیه‌سازی مونت-‌کارلو ارزیابی عملکرد میدان‌های دوخطه استاندارد تحت شرایط تقاضای غیرقطعی با استفاده از روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 87-102]
 • شدت حادثه تحلیل شدت حوادث جاده ای با توجه به نوع خودور [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 93-106]
 • شکست ارزیابی عددی رفتار مصالح بالاست مخلوط با خرده لاستیک با رویکرد اجزای مجزا در آزمون جعبه بالاست [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 161-182]
 • شکست ارزیابی اثر الیاف بر خصوصیات مکانیکی بتن حاوی تراشه آسفالت [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 33-46]
 • شناسایی پارامترهای مؤثر شناسایی پارامترهای مؤثر در مدل‌های شبیه‌سازی خردنگر ایمنی (مطالعه موردی بزرگراه برون‌شهری مشهد-سبزوار-تهران) [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 203-222]
 • شن‌زدگی بررسی اثرات پیرشدگی بر عملکرد مخلو‌ط‌های آسفالتی گرم حاوی خرده آسفالت بازیافتی درصد بالا و روغن خوراکی ضایعاتی [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 67-78]
 • شهر بابلسر ارزیابی ریسک پل‌های شهر بابلسر از منظر ساختار شهری با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 207-222]
 • شیارشدگی ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر نانو سیلیس بر عملکرد دمای بالای قیر [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 283-298]
 • شیارشدگی ارزیابی مقاومت شیارشدگی قیر و مخلوط آسفالتی حاوی گیلسونایت، پودر لاستیک و افزودنی نیمه گرم [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 283-304]
 • شیارشدگی بررسی تأثیر SBR بر عملکرد مخلوط آسفالتی حاوی افزودنی‌های نیمه گرم [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 305-326]
 • شیارشدگی بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانوکامپوزیت اتیلن وینیل استات-مونتموریلونیت بر خصوصیات شیارشدگی و خستگی مخلوط آسفالتی [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 283-295]

ض

 • ضریب تغییرات بررسی تاثیر نرخ بارگذاری آزمایش خمش نیم دایره ای بر پارامترهای مختلف مکانیک شکست مخلوط های آسفالتی در دمای متوسط [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 163-176]

ط

 • طرح ترافیک تهران یک اثرسنجی از قیمت‌گذاری دوره‌مبنا محدوده طرح ترافیک تهران، مدل رفتار سفر کاربران [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 149-164]
 • طول عمر روسازی بررسی تأثیر تردد ناوگان باری دارای اضافه تناژ بر کاهش طول عمر روسازی های انعطاف پذیر با استفاده از اطلاعات سامانه های توزین حین حرکت [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 177-186]

ظ

 • ظرفیت تعیین تأثیر نفوذ خودروهای خودران بر روی ظرفیت در معابر شریانی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 13-38]
 • ظرفیت بزرگراه مدلسازی جریان ترافیک و کنترل اندازه گیری رمپ با استفاده از روش فازی [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 267-282]

ع

 • عبور نرخ ارز عبور نرخ ارز بر ‌بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران: الگوی خود‌رگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL) [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 179-194]
 • عملکرد لرزه‌ای پل بررسی عملکرد پل های بتنی بهسازی شده با میراگر اصطکاکی دورانی [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 73-86]
 • عملگرهای سرویس مدل اولویت‌بندی عملگرهای سرویس در معماری سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند شهرهای کشور با بکارگیری الگوی کوداس [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 131-146]

غ

 • غرقاب بررسی تجربی مقاومت برشی دانه‌های سرباره فولاد BOF و EAF در حالت خشک، غرقاب و خشک-غرقاب [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 223-238]

ف

 • فازی توسعه شاخص ایمنی جایگزین ترکیبی برای تصادفات جلو به عقب با استفاده از سیستم استنتاج فازی [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 31-46]
 • فازی شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر ارزیابی کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی با رویکرد دیمتل فازی در فرودگاه امام خمینی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 165-178]
 • فازی شناسایی عوامل مؤثر بر شدت تصادفات راه های برون‌شهری و اولویت‌بندی راهکارها با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) و سیستم استنتاج فازی (FIS) [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 163-184]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی سیاست های صرفه جویی در مصرف سوخت در کلانشهرهای توریستی و مذهبی (مطالعه موردی: شهر مشهد) [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 39-50]
 • فرایند اصلاح بررسی خصوصیات ریولوژیکی قیر حاوی افزودنی Nano-Sio2 [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 239-250]

ق

 • قابلیت اطمینان" برآورد شاخص زمان سفر با استفاده از روشهای یادگیری ماشین [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 13-28]
 • قطار سریع‌السیر بررسی اثر پارامترهای هندسی گروه شمع بر سرعت بحرانی خط ریلی قطار سریع‌السیر (مطالعه موردی: خط ریلی قطار سریع‌السیر تهران- اصفهان) [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 69-88]
 • قوس افقی رویکردی جدید در جهت بهینه سازی شعاع قوس‌های افقی راه‌های نظامی کشور [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 111-128]
 • قوس قائم مدل‌سازی به منظور شناسایی و اولویت‌دهی قوس‌های قائم خطرناک از منظر ایمنی و تصادفات [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 21-30]
 • قیر ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر نانو سیلیس بر عملکرد دمای بالای قیر [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 283-298]
 • قیر ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات عملکردی قیر اصلاح شده با پلیمر و افزودنی نیمه گرم [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 249-266]
 • قیر ارزیابی مقاومت شیارشدگی قیر و مخلوط آسفالتی حاوی گیلسونایت، پودر لاستیک و افزودنی نیمه گرم [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 283-304]
 • قیر بررسی تاثیر افزودنی نیمه گرم بر رفتار خستگی قیر و مخلوط آسفالتی اصلاح شده با گیلسونایت و پودر لاستیک [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 327-358]
 • قیر اصلاح‌شده پلیمری ارزیابی عملکرد قیر حاوی میکرو الیاف سلولزی و پلیمر اس بی اس و اس بی آر [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 239-256]
 • قیر، نانو سیلیس (NS)، گیلسونیت، MSCR ارزیابی آزمایشگاهی ویژگی‌های عملکردی قیر اصلاح‌شده با ترکیب افزودنی‌های نانو سیلیس و گیلسونیت [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 251-270]
 • قیمت گذاری تراکم ترافیک اولویت بندی سیاست های صرفه جویی در مصرف سوخت در کلانشهرهای توریستی و مذهبی (مطالعه موردی: شهر مشهد) [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 39-50]
 • قیمت گذاری سوخت اولویت بندی سیاست های صرفه جویی در مصرف سوخت در کلانشهرهای توریستی و مذهبی (مطالعه موردی: شهر مشهد) [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 39-50]
 • قیمت‌گذاری عوارض قیمت‌گذاری عوارض آزادراه‌ها با توسعه مدل‌های اقتصادی در شرایط عدم قطعیت [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 83-104]
 • قیمت‌گذاری عوارضی آزادراه برون‌شهری بررسی و ارائه مدل قیمت‌گذاری عوارض آزاد‌راه‌ها بر مبنای سهم تغییر وسیله، تغییر مسیر، تغییر زمان سفر و میزان تمایل به‌پرداخت کاربران (نمونه موردی: آزادراه تهران_ساوه) [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 359-370]

ک

 • کاربرد سرباره فولاد بررسی تجربی مقاومت برشی دانه‌های سرباره فولاد BOF و EAF در حالت خشک، غرقاب و خشک-غرقاب [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 223-238]
 • کالیبراسیون کالیبره کردن مدل تعقیب خودرو بر اساس دو پارامتر وابسته زمان واکنش و زمان واکنش در توقف (مطالعه موردی: کلانشهر اصفهان) [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 195-210]
 • کاهش تصادف ارزیابی تاثیر ایمنی میدان در کاهش تصادفات تقاطع [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 1-12]
 • کاهش تصادفات اثربخشی اجرای همزمان اقدامات اصلاحی در نقاط پرتصادفات (مطالعه موردی: محور ملایر- جوکار) [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 149-160]
 • کلرید استرانسیم تاثیر روش الکترواسمزی همراه با تزریق کلرید استرانسیم بر خصوصیات مهندسی خاک های ریزدانه خمیری بستر راه [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 121-134]
 • کنترل اندازه‌گیری رمپ مدلسازی جریان ترافیک و کنترل اندازه گیری رمپ با استفاده از روش فازی [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 267-282]
 • کنترل کنندة LQR طراحی سیستم کنترل خودکار سرعت قطار با استفاده از کنترل کنندة LQR؛ مطالعة موردی: قطارهای مسافری مشهد تا نیشابور [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 185-198]
 • کیفیت خدمات شناسایی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر ارزیابی کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی با رویکرد دیمتل فازی در فرودگاه امام خمینی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 165-178]
 • کیفیت خدمت‌دهی شناسایی و مدل‌سازی متغیرهای پنهان فردی موثر در انتخاب شیوه حمل و نقل ریلی درون‌شهری [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 103-116]

گ

 • گردشگری اولویت بندی سیاست های صرفه جویی در مصرف سوخت در کلانشهرهای توریستی و مذهبی (مطالعه موردی: شهر مشهد) [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 39-50]
 • گروه شمع بررسی اثر پارامترهای هندسی گروه شمع بر سرعت بحرانی خط ریلی قطار سریع‌السیر (مطالعه موردی: خط ریلی قطار سریع‌السیر تهران- اصفهان) [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 69-88]
 • گسل بررسی تأثیر وجود گسل بر جابه‌جایی، تنش و ضریب اطمینان تونل (مطالعه‌ی موردی، تونل نقره کمر) [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 271-282]

ل

 • لوجیت چندگانه یک اثرسنجی از قیمت‌گذاری دوره‌مبنا محدوده طرح ترافیک تهران، مدل رفتار سفر کاربران [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 149-164]
 • لیکور ارزیابی عملکرد قیر حاوی میکرو الیاف سلولزی و پلیمر اس بی اس و اس بی آر [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 239-256]

م

 • مارکوف ارائه روشی ابتکاری در حل مسائل برنامه‌ریزی نگهداری و ترمیم راه‌ها [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 133-148]
 • ماسه دورود بررسی پتانسیل روانگرایی ماسه تثبیت شده با افزودنی سیمان [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 257-266]
 • متصدی حمل ونقل شناسایی مسئول جبران خسارات در فرایند حمل و نقل دریایی مواد هسته‌ای [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 211-234]
 • مخلوط بررسی تأثیر SBR بر عملکرد مخلوط آسفالتی حاوی افزودنی‌های نیمه گرم [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 305-326]
 • مخلوط آسفالتی ارزیابی مقاومت شیارشدگی قیر و مخلوط آسفالتی حاوی گیلسونایت، پودر لاستیک و افزودنی نیمه گرم [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 283-304]
 • مخلوط آسفالتی بررسی تاثیر افزودنی نیمه گرم بر رفتار خستگی قیر و مخلوط آسفالتی اصلاح شده با گیلسونایت و پودر لاستیک [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 327-358]
 • مخلوط آسفالتی بررسی آزمایشگاهی تاثیر نانوکامپوزیت اتیلن وینیل استات-مونتموریلونیت بر خصوصیات شیارشدگی و خستگی مخلوط آسفالتی [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 283-295]
 • مدل ARDL2 بررسی سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل در شرایط نااطمینانی تولید [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 117-130]
 • مدل اصلاح شده دو-پارامتری شکست ارزیابی اثر الیاف بر شرایط رشد ترک در بتن غلتکی با استفاده از مدل اصلاح شده دو-پارامتری شکست [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 233-248]
 • مدل انتخاب مسیر مطالعه تطبیقی مدل‌های تخصیص ترافیک تصادفی لوجیت- مبنا [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 89-110]
 • مدل پذیرش فناوری مدلی در راستای بررسی تاثیر عوامل مدیریت دانش بر توسعه فناوری ها با تمرکز بر معیارهای توسعه ترانزیت [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 107-120]
 • مدل تعقیب خودرو کالیبره کردن مدل تعقیب خودرو بر اساس دو پارامتر وابسته زمان واکنش و زمان واکنش در توقف (مطالعه موردی: کلانشهر اصفهان) [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 195-210]
 • مدل درخت تصمیم ارائه مدل درخت تصمیم اثر نوع خرابی روسازی بر الگوی رفتاری رانندگان بین شهری در نواحی کویری [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 61-72]
 • مدل دگرگونی ارائه روشی ابتکاری در حل مسائل برنامه‌ریزی نگهداری و ترمیم راه‌ها [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 133-148]
 • مدل دنبال کردن خودرو تعیین تأثیر نفوذ خودروهای خودران بر روی ظرفیت در معابر شریانی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 13-38]
 • مدل رگرسیون لجستیک باینری داده کاوی عوامل مرتبط در حمل اضافه‌تناژ وسایل نقلیه باری در معابر درون‌شهری تهران [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 211-226]
 • مدل‌سازی سه بعدی اجزاء محدود بررسی اثر پارامترهای هندسی گروه شمع بر سرعت بحرانی خط ریلی قطار سریع‌السیر (مطالعه موردی: خط ریلی قطار سریع‌السیر تهران- اصفهان) [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 69-88]
 • مدل‌سازی عددی تاثیر پیشروی نامتقارن خاکریزهای دسترسی پل های بیه‌دار بر جریان [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 1-14]
 • مدلسازی عددی بررسی تأثیر وجود گسل بر جابه‌جایی، تنش و ضریب اطمینان تونل (مطالعه‌ی موردی، تونل نقره کمر) [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 271-282]
 • مدل شبیه‌سازی ارزیابی ایمنی شناسایی پارامترهای مؤثر در مدل‌های شبیه‌سازی خردنگر ایمنی (مطالعه موردی بزرگراه برون‌شهری مشهد-سبزوار-تهران) [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 203-222]
 • مدل لوجیت مطالعه تطبیقی مدل‌های تخصیص ترافیک تصادفی لوجیت- مبنا [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 89-110]
 • مدل لوجیت ترکیبی بررسی و ارائه مدل قیمت‌گذاری عوارض آزاد‌راه‌ها بر مبنای سهم تغییر وسیله، تغییر مسیر، تغییر زمان سفر و میزان تمایل به‌پرداخت کاربران (نمونه موردی: آزادراه تهران_ساوه) [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 359-370]
 • مدل لوجیت چند جمله‌ای ساخت مدل بر پایه پشیمانی برای انتخاب شیوه سفر تحصیلی فرزندان توسط والدین، (مطالعه موردی: شهر کرمان) [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 47-60]
 • مدل معادلات ساختاری شناسایی عوامل مؤثر بر شدت تصادفات راه های برون‌شهری و اولویت‌بندی راهکارها با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) و سیستم استنتاج فازی (FIS) [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 163-184]
 • مدل‌های GARCH1‌ بررسی سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل در شرایط نااطمینانی تولید [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 117-130]
 • مدول برجهندگی بررسی مدول برجهندگی بتن آسفالتی حاوی ضایعات پلیمر PET با استفاده از روش مدلسازی پاسخ سطح [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 29-44]
 • مدیریت بحران مدل‌سازی پویای برخی سیاست‌های مدیریتی در تخلیه اضطراری [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 135-148]
 • مدیریت ترافیک مدل‌سازی پویای برخی سیاست‌های مدیریتی در تخلیه اضطراری [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 135-148]
 • مدیریت دانش مدلی در راستای بررسی تاثیر عوامل مدیریت دانش بر توسعه فناوری ها با تمرکز بر معیارهای توسعه ترانزیت [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 107-120]
 • مدیریت روسازی ارائه مدل درخت تصمیم اثر نوع خرابی روسازی بر الگوی رفتاری رانندگان بین شهری در نواحی کویری [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 61-72]
 • مسئله بسته‌بندی ظرف (BPP) با هزینه و اندازه متفاوت توسعه یافته بهینه سازی حملونقل نفت خام با الگوگیری از مساله بستهبندی ظرف [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 255-268]
 • مسئولیت دریایی شناسایی مسئول جبران خسارات در فرایند حمل و نقل دریایی مواد هسته‌ای [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 211-234]
 • مسیر‌یابی و زمان بندی سبز بهینه سازی چند هدفه مسئله مسیر یابی و زمانبندی سبز وسایل نقلیه ناهمگون با عرضه و تقاضای احتمالی [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 1-20]
 • مقاومت ارزیابی اثر الیاف بر خصوصیات مکانیکی بتن حاوی تراشه آسفالت [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 33-46]
 • مقاومت اصطکاکی روسازی ارزیابی نتایج آزمایش شاخص صیقلی شدن سنگدانه ها روی مصالح سنگی ایران [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 223-232]
 • مقاومت برشی بررسی تجربی مقاومت برشی دانه‌های سرباره فولاد BOF و EAF در حالت خشک، غرقاب و خشک-غرقاب [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 223-238]
 • مقاومت خزشی ارزیابی تاثیر پیر شدگی بر روی خواص بتن آسفالتی بازیافتی حاوی جوانساز روغن موتور ضایعاتی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 105-122]
 • مقاومت کششی ارزیابی تاثیر پیر شدگی بر روی خواص بتن آسفالتی بازیافتی حاوی جوانساز روغن موتور ضایعاتی [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 105-122]
 • مقدارحدی تعمیم‌یافته مطالعه تطبیقی مدل‌های تخصیص ترافیک تصادفی لوجیت- مبنا [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 89-110]
 • مواد هسته‌ای شناسایی مسئول جبران خسارات در فرایند حمل و نقل دریایی مواد هسته‌ای [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 211-234]
 • میدان ارزیابی تاثیر ایمنی میدان در کاهش تصادفات تقاطع [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 1-12]
 • میدان دو‌خطه ارزیابی عملکرد میدان‌های دوخطه استاندارد تحت شرایط تقاضای غیرقطعی با استفاده از روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 87-102]
 • میراگر اصطکاکی دورانی بررسی عملکرد پل های بتنی بهسازی شده با میراگر اصطکاکی دورانی [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 73-86]
 • میکرو الیاف سلولزی ارزیابی عملکرد قیر حاوی میکرو الیاف سلولزی و پلیمر اس بی اس و اس بی آر [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 239-256]
 • میکروسرفیسینگ ارزیابی تاثیر استفاده از الیاف بر عملکرد آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 199-210]
 • میکروسرفیسینگ مسلح شده با الیاف ارزیابی تاثیر استفاده از الیاف بر عملکرد آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 199-210]
 • میکروسیلیس تأثیر افزودن پوزولان های مختلف بر خصوصیات مکانیکی و جذب آب روسازی بتنی متخلخل [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 51-66]

ن

 • نااطمینانی تولید بررسی سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل در شرایط نااطمینانی تولید [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 117-130]
 • ناحیه پلاستیک تونل بررسی تأثیر وجود گسل بر جابه‌جایی، تنش و ضریب اطمینان تونل (مطالعه‌ی موردی، تونل نقره کمر) [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 271-282]
 • نانو رس مطالعه ریزساختاری تثبیت سطحی بستر با اختلاط نانو رس و آهک در خاک‌های ریزدانه [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 187-202]
 • نانوسیلیس بررسی خصوصیات ریولوژیکی قیر حاوی افزودنی Nano-Sio2 [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 239-250]
 • نانوسیلیس ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر نانو سیلیس بر عملکرد دمای بالای قیر [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 283-298]
 • ناوگان باری جاده‌ای طراحی مدل برآورد تعداد و توزیع ناوگان بار(کامیون) مورد نیاز در حمل‌ونقل بین شهری و نحوه توزیع بهینه آن (مطالعه موردی:استان فارس و خوزستان) [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 79-92]
 • نرخ بارگذاری بررسی تاثیر نرخ بارگذاری آزمایش خمش نیم دایره ای بر پارامترهای مختلف مکانیک شکست مخلوط های آسفالتی در دمای متوسط [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 163-176]
 • نرخ عوارض اقتصادی قیمت‌گذاری عوارض آزادراه‌ها با توسعه مدل‌های اقتصادی در شرایط عدم قطعیت [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 83-104]
 • نرخ ورود خودرو مدلسازی جریان ترافیک و کنترل اندازه گیری رمپ با استفاده از روش فازی [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 267-282]
 • نرم‌افزار متلب مدلسازی جریان ترافیک و کنترل اندازه گیری رمپ با استفاده از روش فازی [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 267-282]
 • نشانه مقاومت در برابر ترک خوردگی بررسی تاثیر نرخ بارگذاری آزمایش خمش نیم دایره ای بر پارامترهای مختلف مکانیک شکست مخلوط های آسفالتی در دمای متوسط [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 163-176]
 • نقاط حادثه خیز بررسی رهیافت‌های مناسب جهت افزایش ضریب ایمنی جریان‌های سواره و پیاده در شهر قم [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 141-162]
 • نگهداری و تعمیرات انتخاب روشهای بهینه تعمیر و نگهداری برای روسازی‌های شمال کشور با توجه به نوع خرابی‌های موجود و تخصیص بهینه اقدامات اصلاحی برای آنها [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 147-162]
 • نیمه گرم بررسی تأثیر SBR بر عملکرد مخلوط آسفالتی حاوی افزودنی‌های نیمه گرم [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 305-326]

و

 • وسایل نقلیه نا‌همگون بهینه سازی چند هدفه مسئله مسیر یابی و زمانبندی سبز وسایل نقلیه ناهمگون با عرضه و تقاضای احتمالی [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 1-20]
 • وضعیت خرابی ارائه مدل درخت تصمیم اثر نوع خرابی روسازی بر الگوی رفتاری رانندگان بین شهری در نواحی کویری [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 61-72]

ه

 • هزینه چرخه عمر تعیین دوره بهینه تعمیر و نگهداری به منظور حداقل سازی هزینه چرخه عمر در پلهای راه آهن [دوره 19، شماره 3، 1401، صفحه 235-254]
 • همپوشانی مسیرها مطالعه تطبیقی مدل‌های تخصیص ترافیک تصادفی لوجیت- مبنا [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 89-110]
 • هیدرولیک جریان تاثیر پیشروی نامتقارن خاکریزهای دسترسی پل های بیه‌دار بر جریان [دوره 19، شماره 4، 1401، صفحه 1-14]
 • هینه‌سازی چند‌هدفه بهینه سازی چند هدفه مسئله مسیر یابی و زمانبندی سبز وسایل نقلیه ناهمگون با عرضه و تقاضای احتمالی [دوره 19، شماره 2، 1401، صفحه 1-20]

ی

 • یادگیری ماشین" برآورد شاخص زمان سفر با استفاده از روشهای یادگیری ماشین [دوره 19، شماره 1، 1401، صفحه 13-28]