نویسنده = محمود صفارزاده
ارایه مدل همفزون استفاده از وسایل نقلیه همگانی در سفرهای روزانه

دوره 15، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 59-67

شیده احتشام‌راد؛ محمود صفارزاده؛ امیررضا ممدوحی؛ سروشا صفارزاده


شناسایی پدیده هیستریس مبتنی بر مدل نامتقارن رفتاری راننده )قبل و بعد از آشفتگی جریان ترافیک(

دوره 14، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 47-67

علی عبدی؛ ارسلان صالحی کلام؛ محمود صفارزاده؛ علی رضا امین راد


تأثیر تقاضای متغیر بر مسیریابی اتوبوس تندرو

دوره 10، شماره 2، مرداد 1392

محمود صفارزاده؛ امیر رضا ممدوحی؛ محمود صفارزاده


بررسی عددی و ریاضیاتی مدل تعقیب خودروی رانندگی پاسخ سریع

دوره 7، شماره 3، اردیبهشت 1389

محمود صفارزاده؛ نوید ندیمی؛ محمود صفارزاده


استفاده از روش بیز در برآورد مخاطره مناطق در محور های همسان

دوره 4، شماره 4، بهمن 1386

محمود صفارزاده؛ هادی گنجی زهرایی؛ هادی گنجی زهرایی؛ امین میرزا بروجردیان


الگوی فرآیندی معماری منطقه ای سیستم های هوشمند حمل و نقل (مورد کاوی: محور کرج-چالوس)

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1386

محمود صفارزاده؛ بابک میربهاء؛ بابک میربهاء؛ محمود صفارزاده


مدل پیش بینی تصادفات در قوسهای واقع در راه های دو خطه برون شهری

دوره 4، شماره 3، اردیبهشت 1386

محمود صفارزاده؛ اکبر آذرمی؛ محمود صفارزاده؛ شاهین شعبانی


ارائه مدلی برای مدیریت روسازی راه در سطح پروژه به روش تحلیل سلسله مراتبی

دوره 3، شماره 2، مرداد 1385

محمود صفارزاده؛ امیر کاووسی؛ محمود صفارزاده؛ محمد باقری ساری


تعیین کریدور اولیه شریانهای حمل و نقل زمینی براساس محدودیت های نقاط اجباری و مناطق ممنوعه

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1385

محمود صفارزاده؛ عباس راد؛ محمود صفارزاده؛ امین میرزا بروجردیان


ارائه مدل فنی- اقتصادی انتخاب قطار سریع‌ بین شهری در ایران

دوره 2، شماره 2، مرداد 1384

محمود صفارزاده؛ صمد افکار؛ محمود صفارزاده


مدل مکانیابی فرودگاه به روش جایگشت

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1384

محمود صفارزاده؛ هیوا ژولیده؛ محمود صفارزاده؛ امین میرزا بروجردیان