نویسنده = شهریار افندی زاده
<بررسی و تحلیل نقش انرژی های تجدیدپذیر موجود در سواحل مکران بر توسعه سیستم های حمل و نقل>

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

سعید عبدالهی لاشکی؛ شهریار افندی زاده؛ ُسید مرتضی طباطبایی


مدل بهینه قیمت‌گذاری پویای عوارض در آزادراه‌های شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22034/tri.2023.375889.3107

شهریار افندی زاده؛ مهدی گنج خانلو؛ حمید میرزاحسین


مدل بهینه‌سازی توزیع زمانی سفرها در تخصیص ترافیک پویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1402

10.22034/tri.2023.391962.3143

شهریار افندی زاده؛ احمد Ebadi؛ نوید کلانتری؛ حمید بیگدلی راد


زمانبندی چراغ راهنمایی در حالت اشباع با استفاده از یادگیری تقویتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1402

10.22034/tri.2023.396364.3152

شهریار افندی زاده؛ محمود احمدی نژاد؛ علیرضا موحدی؛ حمید بیگدلی راد


تخمین پارامترهای موثر بر تصادفات رانندگی با استفاده از مدل های فضای حالت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1402

10.22034/tri.2023.415139.3186

شهریار افندی زاده؛ حمید بیگدلی راد


مدل بهینه مکان یابی قطب در شبکه های حمل و نقل با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1402

10.22034/tri.2023.402570.3167

شهریار افندی زاده؛ حسام شعبانی صمغ آبادی؛ حمید بیگدلی راد


ارزیابی و مدل‌سازی تغییر خط رانندگان در جاده ها با توجه به عوامل ایمنی راه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1402

10.22034/tri.2023.406121.3172

شهریار افندی زاده؛ حمید بیگدلی راد


بررسی ظرفیت عملی خط مترو در تاثیر الگو توزیع ساعتی و ورود و خروج مسافر به ایستگاه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1402

10.22034/tri.2023.407855.3176

شهریار افندی زاده؛ امیرحسین حمزه ای؛ حمید بیگدلی راد


مدل برنامه‌ریزی غیرخطی برای زمان‌بندی و مسیریابی سیستم‌های حمل و نقل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1402

10.22034/tri.2023.409583.3178

شهریار افندی زاده؛ اشکان صفری؛ حمید بیگدلی راد


تعیین خصوصیات اقتصادی – اجتماعی مسافران درترافیک شهری با استفاده از هوش مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22034/tri.2024.426481.3206

شهریار افندی زاده؛ محمود احمدی نژاد؛ محمد قایدی؛ حمید بیگدلی راد


تحلیل و ارزیابی روش تعیین عملکرد ماشین خودران در تقاطع‌ها در شرایط چراغ زرد با استفاده از هوش مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22034/tri.2024.419174.3195

شهریار افندی زاده؛ محمود احمدی نژاد؛ امیرحسین داراب پور؛ حمید بیگدلی راد


مدل مسیریابی خدمات تغذیه‌کننده‌های شبه همگانی با استفاده از خودروهای خودران در معابر شهری

دوره 21، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 25-44

10.22034/tri.2023.368940.3099

شهریار افندی زاده؛ درسا عزیز جلالی؛ حمید بیگدلی راد


مدل‌سازی رفتار عابرین پیاده در انتخاب زمان عبور از مقطع عرضی معابر شهری

دوره 20، شماره 4، دی 1402، صفحه 19-34

10.22034/tri.2023.352034.3062

شهریار افندی زاده؛ میلاد ساشاپور؛ شاهین حسنی؛ حمید میرزاحسین


مدل تشکیل زنجیره‌های‌ سفر با استفاده از برنامه‌های فعالیت خانوار

دوره 20، شماره 3، مهر 1402، صفحه 1-24

10.22034/tri.2022.350734.3059

شهریار افندی زاده؛ حوریه احمدی؛ حمید میرزاحسین


به‌کارگیری توابع چگالی و طول صف در مدل های تخصیص پویای میان‌نگر

دوره 19، شماره 4، آبان 1401، صفحه 15-32

10.22034/tri.2021.277267.2884

شهریار افندی زاده؛ محمد فلاح؛ نوید کلانتری


تعیین تأثیر نفوذ خودروهای خودران بر روی ظرفیت در معابر شریانی

دوره 19، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 13-38

10.22034/tri.2021.277142.2883

شهریار افندی زاده؛ محمود احمدی نژاد؛ آرین اکبری


برآورد شاخص زمان سفر با استفاده از روشهای یادگیری ماشین

دوره 19، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 13-28

10.22034/tri.2021.265793.2850

شهریار افندی زاده؛ نوید عموی خورشیدی؛ نوید کلانتری


مدل تاثیر پارامترهای رفتاری بر روی انتخاب شیوه سفر

دوره 18، شماره 4، دی 1400، صفحه 131-146

10.22034/tri.2021.255854.2829

شهریار افندی زاده؛ امیر تبریزیان؛ نوید کلانتری


کاربرد روشDANP در مکان یابی فرودگاه های جدید

دوره 18، شماره 2، تیر 1400، صفحه 35-44

10.22034/tri.2021.118087

محمد شاه وردی؛ سید مجتبی شفیعی؛ شهریار افندی زاده


مدل‌سازی یکپارچه حمل‌ونقل و کاربری زمین با استفاده از روش‌های شبیه‌سازی (مطالعه موردی: شهر قم)

دوره 18، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 95-112

10.22034/tri.2021.118089

شهریار افندی زاده؛ محمود احمدی نژاد؛ نوید کلانتری؛ علیرضا نجفی نژاد