نویسنده = علی حیدری اناری
تعداد مقالات: 3
1. ارائه مدل لجستیک امدادی در مقابل زلزله مبتنی بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی- مطالعه موردی در شهر اردبیل

دوره 15، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 153-172

علی حیدری اناری؛ سید حمیدرضا شهابی‌حقیقی؛ صدیق رئیسی


2. رتبه‌‌بندی مدهای مختلف حمل و نقل برون شهری براساس اهداف اقتصاد مقاومتی به کمک روش تاپسیس

دوره 14، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 117-127

علی حیدری اناری؛ سید حمیدرضا شهابی‌حقیقی؛ صدیق رئیسی


3. رتبه بندی مدهای مختلف حمل و نقل مسافری درون شهری به کمک روش تاپسیس

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 159-168

علی حیدری اناری؛ امیرعباس شجاعی