نویسنده = میلاد سلطانی
تعداد مقالات: 4
2. اثر ورشکستگی شرکت‌های هواپیمایی بر تاخیر و لغو پروازها

دوره 14، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 135-148

میلاد سلطانی؛ سید علی خزائی


4. نظام حمایتی اقتصادی از مسافران در حمل و نقل هوایی در فرض تأخیر و لغو

دوره 13، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 32-53

راحله سید مرتضی حسینی؛ سید علی خزائی؛ میلاد سلطانی