نویسنده = امین میرزا بروجردیان
اثرسنجی عوامل موثر بر تداخل عابران پیاده و وسایل نقلیه در تقاطعات شهری بر اساس شاخص PET(مطالعه موردی تقاطع بزرگراه-وصال)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1398

مصطفی شفاعتی؛ امین میرزا بروجردیان


بررسی تاثیر مشخصات عابران پیاده بر ایمنی آن‌ها در تداخلات ترافیکی ناحیه عملکردی تقاطع های بدون چراغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1401

10.22034/tri.2022.176590.2530

امین میرزا بروجردیان؛ مهرداد عسگری


بررسی تأثیر جهت حرکت وسیله نقلیه بر ایمنی عابر پیاده در تقاطع‌های شهری

دوره 15، شماره 4، دی 1397، صفحه 299-308

مصطفی شفاعتی؛ امین میرزا بروجردیان