نویسنده = آرش مظاهری
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی عملکرد ترافیکی تغییرخط وسایل نقلیه قبل و پس از گردش به راست در تقاطع‌های چراغدار

دوره 16، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 95-109

امیرمسعود رحیمی؛ محمود اکبرزاده؛ احمد اکبرزاده؛ آرش مظاهری


2. ارزیابی تأثیر دسترسی‌ها بر عملکرد و ایمنی راه‌های بین‌شهری

دوره 15، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 15-31

امیرمسعود رحیمی؛ علی مرادی‌مددلو؛ آرش مظاهری


3. ارزیابی استفاده از انواع تقاطع‌های غیرمتعارف به منظور بهبود جریان ترافیک در راه‌های شریانی‌ برون شهری

دوره 13، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 26-42

امیرمسعود رحیمی؛ سیدرامتین باقری؛ رضا شهنی ‌دزفولیان؛ آرش مظاهری