نویسنده = سید روح اله معافی مدنی
مدلسازی تعاملات رفتاری راننده- عابرین پیاده در تقاطعات شهری بدون چراغ راهنمایی

دوره 18، شماره 3، مهر 1400، صفحه 223-244

10.22034/tri.2021.137407

امین فرج اللهی؛ امین چوبدار؛ سیدروح اله معافی مدنی


بررسی خصوصیات عملکردی مخلوط‌های آسفالتی اصلاح شده با نانو لوله کربن

دوره 17، شماره 3، مهر 1399، صفحه 169-180

سید روح اله معافی مدنی؛ امین چوبدار؛ امین فرج اللهی


ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر سرباره فولاد بر خصوصیات خستگی مخلوط‌های آسفالتی گرم

دوره 17، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 15-26

سیدروح اله معافی مدنی؛ امین چوبدار؛ علیرضا عاملی