کلیدواژه‌ها = اتوبوسرانی
طراحی شبکه تغذیه کننده خط ریلی و تعیین فرکانس با استفاده از یک روش ابتکاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1397

سید احسان سید ابریشمی؛ سارا احمدی نژاد


طراحی شبکه تغذیه‌کننده خط ریلی و تعیین فرکانس با استفاده از یک روش ابتکاری

دوره 17، شماره 2، تیر 1399، صفحه 199-208

سارا احمدی نژآد؛ سید احسان سید ابریشمی