کلیدواژه‌ها = خاکستر پوسته برنج
ارزیابی آزمایشگاهی خصوصیات عملکردی مخلوط آسفالتی حاوی مواد پوزولان مصنوعی

دوره 20، شماره 2، تیر 1402، صفحه 379-393

10.22034/tri.2023.171464

حامین چوبدار؛ امین فرج اللهی؛ علیرضا عاملی


بررسی رفتار رئولوژیکی قیرهای اصلاح شده با خاکستر ضایعات صنعتی

دوره 17، شماره 3، مهر 1399، صفحه 1-18

مجید ستاری؛ علیرضا عاملی؛ سید روح اله معافی مدنی


ارزیابی عملکرد آسفالت گرم اصلاح شده با خاکستر پوسته برنج

دوره 14، شماره 4، دی 1396، صفحه 175-194

حسن دیواندری؛ سیدرضا سجادی