کلیدواژه‌ها = زلزله
تعداد مقالات: 4
1. اثر انعطاف پذیری و رفتار خاک برپاسخ لرزه ای برشگیر پل ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1400

10.22034/tri.2021.235891.2782

هادی دشتی؛ افشین حفظی؛ علیرضا فیوض


2. تعیین خطرپذیری قابل قبول با ملاحظه خسارت غیر مستقیم قابل قبول ناشی از حادثه زلزله در شریان حیاتی (حمل ونقل جاده ای)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1400

10.22034/tri.2021.257863.2836

مقصود پوریاری؛ مقصود پوریاری


4. ارزیابی خطرپذیری لرزه ای پل‌های شهر بابلسر در حالت بهره‌برداری با استفاده از روش FMEA-FUZZY

دوره 13، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 52-65

غلامرضا عبداله زاده؛ فرشیدرضا حقیقی؛ محمدجواد طاهری امیری؛ سیما راستگو