کلیدواژه‌ها = مخلوط آسفالتی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی اثر متغیرهای طرح اختلاط بر عملکرد تراکم مخلوط آسفالتی با کمک الگوریتم‌های داده کاوی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 75-88

محمد حمیدی نیا؛ محمدمهدی خبیری؛ مهدی مخبری


4. ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر افزودنی بنتونیت بر خواص عملکردی مخلوط آسفالتی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1392

رضوان باباگلی؛ حبیب شهریاری هولاسو؛ رضوان باباگلی