کلیدواژه‌ها = مخلوط آسفالتی
ارزیابی حساسیت رطوبتی مخلوط‌ های آسفالتی با بررسی رفتار خزش دینامیکی و تغییرشکل دائم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آبان 1400

10.22034/tri.2021.280811.2890

سیدمحمدحسین دهناد؛ حسین زنجیرانی فراهانی


بررسی خصوصیات بتن آسفالتی بازیافتی حاوی نانوسیلیس و جوان کننده روغن موتور ضایعاتی و روغن خوراکی ضایعاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

10.22034/tri.2023.379417.3116

حسن طاهرخانی؛ مرتضی ناجی


ارزیابی عملکردی قیر و مخلوط آسفالتی اصلاح شده با پلی الفا اولفین آمورف

دوره 20، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-18

10.22034/tri.2023.178194

حامین چوبدار؛ امین فرج اللهی؛ علیرضا عاملی


ارزیابی تأثیر هم‌زمان پودر لاستیک و نانو رس بر خصوصیات عملکردی قیرها و مخلوط های آسفالتی

دوره 20، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 323-336

10.22034/tri.2022.327030.3022

امیر امینی؛ مهدی خضری؛ فرزاد دادخواه؛ احمد صفری محمدی


ارزیابی آزمایشگاهی تاثیر نانو کامپوزیت Nano-Al2O3 بر خواص دمای متوسط و بالا قیر و مخلوط آسفالتی گرم

دوره 20، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 351-364

10.22034/tri.2023.165406

امین فرج اللهی؛ علیرضا عاملی؛ فرزین پورحیدری ممقانی


ارزیابی آزمایشگاهی تأثیر افزودنی بنتونیت بر خواص عملکردی مخلوط آسفالتی

دوره 10، شماره 4، بهمن 1392

رضوان باباگلی؛ حبیب شهریاری هولاسو؛ رضوان باباگلی