کلیدواژه‌ها = AHP
تعداد مقالات: 7
2. <بررسی و تحلیل نقش انرژی های تجدیدپذیر موجود در سواحل مکران بر توسعه سیستم های حمل و نقل>

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1399

سعید عبدالهی لاشکی؛ شهریار افندی زاده؛ ُسید مرتضی طباطبایی


5. مکانیابی پارکینگ‌های شهری با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی و تحلیل سلسله مراتبی‌ (منطقه مورد مطالعه‌: بابلسر)

دوره 15، شماره 1، بهار 1397، صفحه 87-104

کریم عباسپور مرزبالی؛ رضوان باباگلی؛ برات مجردی؛ علیرضا عاملی


6. ارائه مدلی برای مدیریت روسازی راه در سطح پروژه به روش تحلیل سلسله مراتبی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1385

محمود صفارزاده؛ امیر کاووسی؛ محمود صفارزاده؛ محمد باقری ساری


7. ارائه مدل فنی- اقتصادی انتخاب قطار سریع‌ بین شهری در ایران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1384

محمود صفارزاده؛ صمد افکار؛ محمود صفارزاده